Twitter

Word jij onze nieuwe collega? Voor meer info zie: https://t.co/yOepZmafOw #RekenkamerOost14-02-19 door rekenkamer
Op 6 februari bespreekt de commissie milieu en energie #PSOv het rapport van de 5 provinciale rekenkamers over ener… https://t.co/9gXWZu2K2T05-02-19 door rekenkamer
U heeft nog 4 dagen om te reageren op deze boeiende vacature! https://t.co/oAElMIweMe #RekenkamerOost31-01-19 door rekenkamer
Wie wordt ons nieuwe lid voor het college van de #Rekenkameroost? Reageren kan nog t/m 3 februari. https://t.co/oAElMIweMe28-01-19 door rekenkamer
Bij de presentatie van ons onderzoek energietransitie aan #PSGld was @Kcsmouter aanwezig omdat hij meer aandacht wi… https://t.co/8tk3tzBIlT28-01-19 door rekenkamer
Vandaag kennis gemaakt met de PRO-raad van Gelderland. Interessant gesprek over rollen en mogelijkheden om elkaar t… https://t.co/mOw7YrtpPZ18-01-19 door rekenkamer
#PSGld bespreken vanmiddag ons rapport ‘Energie in transitie’ in de commissie EEM. Op basis van een vergelijking va… https://t.co/06SLSsiEQg16-01-19 door rekenkamer
Per 1 juni 2019 zoeken de provincies #Gelderland en #Overijssel een lid voor het college van de #RekenkamerOost. Be… https://t.co/KlTmUPdYMo14-01-19 door rekenkamer
In de Beleidsbrief water (9/1 in de cie ruimte&water #PSOv) wordt ingegaan op een toezegging n.a.v. ons onderzoek n… https://t.co/d27Qfu9HvE08-01-19 door rekenkamer
Gisteren namen we afscheid van ons gewaardeerde bestuurslid Bea Vlieger. Bea, bedankt voor je inzet! @beavlieger1 https://t.co/UgBF7P3zUy20-12-18 door rekenkamer
Wil je weten wat de #RekenkamerOost in 2019 gaat doen? Zie ons onderzoeksprogramma https://t.co/GUbi0hAamg19-12-18 door rekenkamer
Vandaag staat de oprichting van de Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHMG) op de agenda v… https://t.co/K2cqmxCJNj19-12-18 door rekenkamer
Vorige week doorgeschoven naar vanmiddag: de bespreking van ons rapport "Wonen: waar ligt de balans?" in de vergade… https://t.co/D1XdUyEGR719-12-18 door rekenkamer
Zojuist publiceerden de provinciale rekenkamers hun rapport ‘energie in transitie’. Zie https://t.co/AmJM2YyZ0g Mw.… https://t.co/qmHpX6uquM14-12-18 door rekenkamer
Vanmiddag bespreken #PSOv ons rapport ‘Wonen: waar ligt de balans?’. Hierin stellen we dat GS strakker stuurden op… https://t.co/1TOqMXPFYp12-12-18 door rekenkamer
Benieuwd naar het juryrapport over onze Goudvink? Dat staat nu op onze website https://t.co/wNmOKkyhjh https://t.co/GHc59TMFC905-12-18 door rekenkamer
@RekenkamerOost wint de Goudvink 2018 met het rapport Handvatten PS voor netwerksturing! De Goudvink is de kwalitei… https://t.co/oyeVVL8fAk30-11-18 door rekenkamer
Suzan Mathijssen (secretaris-directeur @RekenkamerOost) is vandaag benoemd in het bestuur van de Nederlandse Vereni… https://t.co/pCCuQbIkMd30-11-18 door rekenkamer
Woensdag bespreken #PSGld de waterverordeningen van de waterschappen in de cie RLW. In ons rapport over waterveili… https://t.co/sHtog0ZXcU26-11-18 door rekenkamer
Vandaag bespreken #PSOv ons rapport ‘Wonen: waar ligt de balans?’ in de commissie. Hierin stellen we dat GS strakke… https://t.co/Z7ffc5iAGM21-11-18 door rekenkamer

Nieuws

25-02-2016
Start nieuwe onderzoeken

Vandaag is de Rekenkamer Oost-Nederland gestart met twee nieuwe onderzoeken. Het onderzoeksplan van het onderzoek naar Stad- en Regiocontracten vindt u hier. Onder deze link vindt u ons onderzoeksprogramma naar cultureel ondernemerschap in Overijssel.

LEES MEER
17-02-2016
Rapport groot onderhoud Overijssel aangeboden

Op 17 februari ontving CdK mw. Bijleveld uit handen van onze voorzitter, dhr. Mekel het rapport 'Grip op groot onderhoud'. Het rapport werd aangeleverd op een brok asfalt. Op 2 maart vindt de aanbieding in Gelderland plaats.

Uit het onderzoek blijkt dat de provincie Overijssel het groot onderhoud grotendeels op orde heeft. Wel kan de informatievoorziening over de kwaliteit en de dekking van de benodigde middelen beter. Lees hier meer.

LEES MEER
15-12-2015
PS Overijssel besluiten over BRZO-onderzoek

De Staten van Overijssel hebben op de vergadering van 9 december 2015 de conclusies en aanbevelingen overgenomen van het rapport 'Een majeure opdracht'.

LEES MEER
17-11-2015
Rapport BRZO Overijssel in commissie

Het rapport over BRZO-opdrachtgeverschap wordt op 25 november 2015 behandeld in de commissie Milieu en Energie van PS Overijssel.

LEES MEER
02-09-2015
Onderzoeksplan onderhoud wegen en kunstwerken

Het onderzoeksplan voor het onderzoek naar het onderhoud van wegen en kunstwerken is gepubliceerd. Dit onderzoek voeren we uit voor zowel de provincie Gelderland als Overijssel. Het onderzoeksplan en het bijbehorende persbericht zijn hier te lezen.

LEES MEER
01-07-2015
Rapport bedrijventerreinen aangeboden

Op 1 juli 2015 is het rapport aangeboden aan de Provinciale Staten van Overijssel. Commissaris van de Koning drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten heeft om 14.00 uur een poster van het rapport in ontvangst genomen. Op 8 juli wordt het rapport aangeboden aan de Provinciale Staten van Gelderland.

Uit het onderzoek blijken de provincies Gelderland en Overijssel overaanbod van bedrijventerreinen te hebben. Actieve regie door de provincie is nodig. Lees hier meer.

LEES MEER
30-06-2015
Publicatie rapport bedrijventerreinen

Het onderzoek naar bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel is afgerond. De rapporten worden aangeboden aan Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland op respectievelijk 1 en 8 juli 2015. Vanaf morgen zijn de rapporten beschikbaar via onze website. Na het zomerreces zal de bestuurlijke behandeling plaatsvinden.

 

LEES MEER
31-03-2015
Onderzoeksplan bedrijventerreinen en opdrachtgeverschap BRZO-Omgevingsdienst

Op 30 maart hebben wij de onderzoeksplannen van de follow-up bedrijventerreinen en het onderzoek naar het provinciaal opdrachtgeverschap voor de BRZO-Omgevingsdienst gepubliceerd. Meer informatie over de follow-up bedrijventerreinen vindt u hier. En meer informatie over het onderzoek naar opdrachtgeverschap BRZO-Omgevingsdienst staat hier.

LEES MEER
18-03-2015
Social Return aangeboden

Op 18 februari is het rapport 'Aan de slag met social return' aangeboden aan de Staten van Overijssel. Hier vindt u het rapport en het persbericht. Op YouTube vindt u een film met de hoofdpunten uit het onderzoek.
Op 25 februari volgt de aanbieding in Gelderland.

LEES MEER
25-02-2015
Onderzoeksprogramma 2015

Het onderzoeksprogramma 2015 is ter behandeling naar de leden van Provinciale Staten van de provincies Gelderland en Overijssel verzonden. U vindt hier meer informatie en het programma zelf.

LEES MEER