Twitter

Nieuws

12-04-2024
Even voorstellen: onze nieuwe stagiaire

Wie is onze nieuwe stagiair?

Ik ben Nina Jansman (20 jaar). Ik zit in het laatste jaar van de bacheloropleiding Bestuurskunde op hogeschool Saxion in Deventer. In mijn vrije tijd ga ik graag naar een concert of museum en wandel ik vaak langs de IJssel.

Waar richt je stage zich op?

Ik onderzoek hoe het economisch beleid van de provincies Gelderland en Overijssel eruit ziet. Economie is heel breed, ik ga onderzoeken welke onderwerpen de provincies hier precies onder laten vallen. Op die manier kan de Rekenkamer Oost-Nederland nog beter bepalen waar zij een rekenkameronderzoek naar zullen doen in de toekomst.

Hoe ben je bij de Rekenkamer terechtgekomen?

Twee onderzoekers van de Rekenkamer Oost-Nederland gaven afgelopen herfst een gastcollege op Saxion over wat de Rekenkamer doet. Dit sprak mij erg aan omdat ik een nieuwsgierig en analytisch karakter heb en dit past bij het werk van de Rekenkamer. Ik besloot daarom contact op te nemen over de mogelijkheden om mijn afstudeerstage bij de Rekenkamer Oost-Nederland te doen.

Economie is één van mijn interessegebieden. Echter ben ik hier tijdens mijn studie tot nu toe niet erg veel mee in aanraking gekomen. Met deze afstudeeropdracht wil ik mij hier dus meer in verdiepen en tegelijkertijd mijn onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen. Hierdoor hoop ik een goede basis te leggen voor de master Public Administration die ik per september ga volgen aan de Universiteit Twente.

Wat is de eerste indruk van de Rekenkamer Oost-Nederland?

De Rekenkamer Oost-Nederland is een relatief kleine organisatie waardoor je iedereen snel leert kennen, dat vind ik erg leuk. Ik kan veel van de kennis en ervaring van mijn collega's leren. Het is superfijn dat ik altijd bij hen terecht kan met vragen omtrent de uitvoering mijn onderzoek. 

LEES MEER
08-04-2024
Maak kennis met Hanneke Muilwijk

Mijn naam is Hanneke Muilwijk en ik werk sinds februari 2024 bij de Rekenkamer Oost-Nederland als onderzoeker. Het brede en gevarieerde onderzoek van de Rekenkamer spreekt me aan en ik ben dan ook enthousiast aan de slag gegaan met het onderzoek naar risicomanagement. Ik heb een achtergrond als projectleider, adviseur en onderzoeker in landbouw en voedsel, twee thema's die ook binnen de provincie een belangrijke rol spelen. Ik hoop met mijn kennis en ervaring als onderzoeker een goede bijdrage te leveren aan het team van de Rekenkamer.

LEES MEER
14-02-2024
PS Overijssel en Gelderland gaan aan de slag met reserves

De provincies Gelderland en Overijssel hebben aanzienlijke reserves. Hoe er wordt omgegaan met reserves en wat er met reserves gebeurt, is aan de volksvertegenwoordigers bij de provincie. Een belangrijke verantwoordelijkheid, zeker gezien de omvang. Tegelijkertijd is het een beste lastig onderwerp dat misschien afschrikt om er goed in te duiken. En daar wilden we als rekenkamer wat aan doen en vooral in 2023. Het jaar waarin vele statenleden nieuw zijn in de provinciale politiek. 

De uitkomst is vastgelegd in een handreiking die PS hopelijk meer zicht geven op de reserves van de provincie en tegelijkertijd helpen bij het gesprek met GS over de gewenste grip. Tijdens goedbezochte bijeenkomsten (infosessie Overijssel en beeldvorming in Gelderland) in januari 2024 waar we de uitkomsten aan PS presenteerden zijn vele vragen gesteld over de omgang met reserves en de rol van PS. Een ervaren statenlid gaf aan dat het haar ook even tijd gekost heeft om het financieel technische onderwerp goed te doorgronden maar dat het wel van belang is voor je rol als volksvertegenwoordiger.

Op 31 januari 2024 hebben PS Overijssel en Gelderland besloten de aanbevelingen bijna integraal over te nemen. Als Rekenkamer is ons onderzoek daarmee afgerond maar voor PS begint het pas. Zij gaan de komende periode met de punten uit de handreiking en op voordracht van GS in gesprek over mogelijke aanpassingen. In Overijssel zal dit uiteindelijk landen in een aangepaste nota reserves. In Gelderland gaat daar nog een gesprek over de huidige systematiek aan vooraf. Een aantal statenleden gaf bij de oordeelsvorming al duidelijk aan dat zij het resultaat daarvan graag vastgelegd zien in een nota reserves in plaats van als een van de vele onderdelen in de financiële verordening. 

Waar mogelijk zullen we PS ondersteunen bij dit verdere proces. We wensen PS maar ook GS in ieder geval veel wijsheid toe de komende periode.

Meer weten over de uitkomsten van het onderzoek naar reserves? Klik voor Overijssel dan hier en voor Gelderland hier

 

LEES MEER
11-10-2023
Uitkomsten stage lidmaatschapsduur Statenleden

Afgelopen half jaar heeft onze stagiaire Floortje Dijkema een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de lidmaatschapsduur van Statenleden tussen 2011 en 2023 en de factoren die hier van invloed op zijn. In de afgelopen jaren hebben steeds meer Statenleden in de Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel hun zetel verlaten, vaak zelfs voordat hun vierjarige zittingstermijn was afgelopen. Hoewel de redenen voor vertrek verschillend zijn, worden hoge werkdruk en een beperkte impact op provinciaal beleid regelmatig genoemd als oorzaken. Opmerkelijk genoeg kent de gemiddelde lidmaatschapsduur van Statenleden in beide Provinciale Staten tussen 2011 en 2023 geen structurele daling. Ondanks dat steeds meer Statenleden hun zetel verlaten voordat de termijn erop zit, is er dus nog een aanzienlijk groep die de volledige termijn afmaakt en gedurende een relatief lange periode lid blijft. Dit wijst erop dat er meer continuïteit en stabiliteit is binnen beide Provinciale Staten dan men zou verwachten wanneer alleen wordt gekeken naar het aantal vertrekkende Statenleden.

Meer weten? Lees dan het artikel over haar scriptie hier

LEES MEER
19-09-2023
Maak kennis met Floortje Dijkema

Mijn naam is Floortje Dijkema, ik ben 25 jaar en ik woon in Nijmegen. Onlangs heb ik deFloortje Dijkema masteropleiding Bestuurskunde afgerond aan de Radboud Universiteit, waarbij ik de mogelijkheid heb gekregen om gedurende het afgelopen halfjaar stage te lopen bij de Rekenkamer Oost-Nederland. Tijdens deze periode heb ik veel geleerd over het uitvoeren van onderzoek en de manier waarop dit binnen de Rekenkamer gebeurt, en ik zie er naar uit hier nog veel meer kennis over op te doen. Daarnaast ervaar ik deze organisatie als een fijne werkplek met een gezellig en betrokken team. Ik ben daarom enthousiast om hier het komende halfjaar tijdelijk als junior-onderzoeker aan de slag te gaan. Gedurende mijn opleiding heb ik mij gespecialiseerd in openbare veiligheid, en heb ik daarnaast onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de lidmaatschapsduur van Statenleden. Met het nieuwe onderzoek zal ik mij echter richten op erfgoed binnen Gelderland en Overijssel. Het lijkt mij interessant om mijn kennis hierover te verbreden en kijk daarom uit naar de komende tijd! 

LEES MEER
07-09-2023
Statenleden bezoeken de Rekenkamer

Het is goed gebruik dat na de verkiezingen de Statenleden kennismaken met de Rekenkamer. Wij zijn er immers ter ondersteuning van de controlerende en kaderstellende rol. In twee rondes hebben de Statenleden van Overijssel in Gelderland kennisgemaakt met de Rekenkamer. Overijssel bezocht ons half mei op onze oude locatie ‘Achter de Muren Zandpoort’ in DeventerS. Na een quiz waarin de kennis over de Rekenkamer werd getoetst, hebben we in subgroepjes van alles verteld over de onderzoeken die we doen. Voor Statenleden kunnen de oudere onderzoeken namelijk nog heel informatief zijn omdat we altijd kijken naar de rol van de provincie en doelen in het beleid. Wil je als Statenlid snel meer weten over bijvoorbeeld grondwateronttrekking, leegstand winkels en kantoren, subsidies of omgevingsdiensten dan is het raadzaam om even op onze website te kijken. Al onze afgeronde onderzoeken zijn hier op thema geordend. In de subgroepjes vonden geanimeerde gespreken plaats over: de onderwerpen, wat je een rekenkamer wel en niet kan vragen, hoe we werken en welke invloed je daar als Statenlid op hebt. 

image9

De Statenleden van Gelderland hebben de quiz op het Huis der Provinciën gemaakt en zijn 6 september bij onze nieuwe locatie aan het Sijzenbaanplein op bezoek gekomen. Ook zij stelden vele vragen over onze rol, de mogelijkheid om een verzoeken bij ons in te dienen en welke rol je als Statenlid kan pakken bij en met het onderzoek van de Rekenkamer. 

Wij blikken terug op een goede kennismaking met de Statenleden en gaan ons de komende vier jaar weer vol inzetten om ze te ondersteunen bij hun controlerende en kaderstellende rol. 

LEES MEER
27-07-2023
De Rekenkamer is verhuisd

Bijna 20 jaar zaten we in een prachtig gerestaureerd pakhuis Achter de muren Zandpoort. Een bijzondere locatie waar we na corona veel minder waren dan in de periode daarvoor. Reden om op zoek te gaan naar een plek die we konden delen met anderen om te voorkomen dat we een kantoor hebben dat de helft van de week leegstaat. De zoektocht begon bij makelaars in Deventer. Zij dachten met ons mee maar noemde het al snel ‘zoeken naar een speld in de hooiberg’. Dit tot onze verbazing want er moeten toch veel meer organisaties zijn waar nog maar een deel van de week op kantoor wordt gewerkt. Via social media is het wel gelukt om een plekje te vinden waar ook anderen gebruik van maken. Wij zijn hier in ieder geval elke maandag en woensdag en zij op andere dagen of gebruiken een ander deel van het kantoor. De plek is nog steeds in het mooie Deventer op minder dan 5 minuten lopen van het station. 

Wil je de Rekenkamer bezoeken dan wij vanaf vandaag te vinden aan het Sijzenbaanplein 11-15, 7411 HL in Deventer.

 

LEES MEER
08-05-2023
Nieuwe collega: Jurian Schepers

Mijn naam is Jurian Schepers, ik ben 27 jaar en ik woon in Arnhem.  Jurian SchepersIk ben net afgestudeerd aan de Wageningen universiteit en de Rekenkamer Oost-Nederland is voor mij een leuke uitdaging om mij verder te ontwikkelen als onderzoeker. Mijn achtergrond ligt in duurzaamheid rondom land- en bosbouw. Omdat dit bij de Rekenkamer geen specialisatie is, zal ik me ook met veel andere onderwerpen bezig houden. Voor mijn eerste project zal ik aansluiten bij het onderzoek over gebiedsprocessen. Mijn eerste indruk van de rekenkamer is dat het me een erg leuke werkplek lijkt. Ik ben nu net een week bezig maar ik heb leuke collega’s en voel me gelijk helemaal thuis. Ik verwacht dat ik het hier erg naar mijn zin ga hebben.

LEES MEER
29-03-2023
Even voorstellen: onze nieuwe stagiairs

In maart 2023 startten twee nieuwe stagiairs bij de Rekenkamer Oost-Nederland. In een kort interview maken we nader kennis met Sam en Floortje.

Wie zijn onze twee nieuwe stagiairs?

Sam Vandenhecke: Ik ben 27 jaar oud en ik studeer Geschiedenis in Nijmegen. In mijn vrije tijd wandel ik veel in de prachtige natuur rondom Nijmegen. Tijdens de coronacrisis ben ik begonnen met wielrennen. Vooral in de zomer fiets ik graag grote afstanden naar de Veluwe, dwars door Brabant of naar Luxemburg. Daarnaast ben ik breed geïnteresseerd in muziek en speel ik zelf af en toe piano.

Floortje Dijkema: Ik ben 24 jaar en masterstudent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Mijn bachelor heb ik afgerond in het verre Groningen, maar sinds een tijdje woon ik alweer in Nijmegen! In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te zwemmen, spreek ik graag met vriendinnen af om te wandelen of lekker te koken en luister ik veel naar muziek. 

Waar zijn Sam en Floortje mee bezig?

Sam: Tijdens mijn stage zal ik de rol van Provinciale Staten bij het erfgoedbeleid in de provincie Gelderland onderzoeken. Dit is een interessant thema omdat de provincie Gelderland een rijke historie kent. Er worden nog regelmatig bijzondere archeologische vondsten gedaan. Onlangs is er bij Herwen-Hemeling nog een omvangrijk Romeins tempelcomplex opgegraven. De omgang van de provincie met allerlei soorten materieel- en immaterieel erfgoed zal dus ook aan bod komen in mijn onderzoek.

Floortje: Als afstudeeropdracht voer ik een onderzoek uit naar de zittingsduur van Statenleden in de afgelopen jaren en hoe deze is verminderd door de tijd heen. Hierbij kijk ik naar de factoren die bijdragen aan deze vermindering en in welke mate deze van invloed zijn. 

Waarom een stage bij de Rekenkamer Oost-Nederland?

Sam: Het komend jaar wil ik Nijmegen de master Politiek en Parlement gaan volgen. Deze stage is voor mij dus een eerste kennismaking met werk in het politieke krachtenveld. Daarnaast leek het mij interessant om de onderzoeksvaardigheden die ik tijdens mijn bachelor heb opgedaan toe te kunnen passen in de praktijk. In deze stage komen dus de twee thema’s politiek en geschiedenis samen die mij zeer interesseren. 

Floortje: De Provinciale Staten vind ik een interessante bestuurslaag, aangezien het een belangrijke schakel is tussen de landelijke en lokale politiek met veel interessante dossiers. Ik was daarom meteen enthousiast toen ik de mogelijkheid kreeg bij de Rekenkamer Oost-Nederland om mij hier verder in te verdiepen! Het is voor mij een goede plek om mijn onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen en mijn kennis over de werking van de Provinciale Staten te verbreden. 

Wat is de eerste indruk van de Rekenkamer Oost-Nederland?

Sam: Mijn eerste indruk van de Rekenkamer Oost-Nederland is erg positief. Het is een klein team met vriendelijke collega’s. Op het kantoor en in de overleggen krijg je als stagiair ook veel mee van de andere lopende onderzoeken die vaak raken aan actuele thema’s. Daarnaast waardeer ik het dat er goed wordt meegedacht over hoe ik als persoon met autisme prettig mijn stage kan lopen. 

Floortje: De Rekenkamer Oost-Nederland is een fijne en rustige plek om het onderzoek goed uit te kunnen voeren. Met ervaren collega’s die goed helpen krijg ik veel nieuwe informatie over de werkzaamheden in de Provinciale Staten en krijg ik handige tips aangereikt wat betreft de uitvoering van mijn onderzoek. 

LEES MEER
01-03-2023
Ben je nieuwsgierig en vind je de zoektocht naar het onbekende leuk?

- Reactietermijn verstreken -

Solliciteer dan als junior onderzoeker bij de Rekenkamer. Je gaat meewerken aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Je kunt in korte tijd veel informatie verwerken en maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen. Je zet voor jezelf de hoogste standaard en bent vasthoudend. 

LEES MEER