Twitter

We feliciteren @rekenkamer030 met het winnen van de Goudvink 2022. De Rekenkamer Oost-Nederland hoorde dit jaar bij… https://t.co/a1ZmOTeSf702-12-22 door rekenkamer
RT @rekenrandstad: De Randstedelijke Rekenkamer heeft het fietsbeleid en de realisatie van snelfietsroutes in de provincies Flevoland, Noor…14-11-22 door rekenkamer
RT @NVRRNL: Op 2 december reiken wij de goudvink feestelijk uit. We stellen de genomineerden graag aan je voor. @RekenkamerOost is genomine…14-11-22 door rekenkamer
RT @NVRRNL: Op 2 december hebben wij ons mini-symposium ‘mediabeleid en perceptie’, de uitreiking van de Goudvink en natuurlijk onze ALV. B…11-11-22 door rekenkamer
Vandaag besloten #PSOv de aanbevelingen over te nemen van ons onderzoek naar Wob-verzoeken en onze follow-up grondw… https://t.co/DgermxkrQA09-11-22 door rekenkamer
Vandaag was het weer tijd voor onze jaarlijkse gastles bij het @Saxion. Leuk om de studenten te mogen vertellen ove… https://t.co/x4PFk0GeEZ13-10-22 door rekenkamer
Ons onderzoek ‘Meer vitaliteit, minder leegstand?’ over de inzet van Gelderland en Overijssel bij #leegstand is gen… https://t.co/b5LoxrBlHf10-10-22 door rekenkamer
RT @PSprovGld: Het voorstel 'Uitkomsten gezamenlijk onderzoek naar de praktijk van de Wob-verzoeken is unaniem aangenomen 👇 https://t.co/h…28-09-22 door rekenkamer
Zojuist ontvingen ook #PSOV ons onderzoek naar grondwateronttrekkingen 'Als elke druppel telt'. Is er bij het verle… https://t.co/IoaGFhLrUN28-09-22 door rekenkamer
RT @PSprovGld: De @RekenkamerOost biedt een rapport aan over grondwateronttrekkingen en verdroging. #psgld #alselkedruppeltelt https://t.co…28-09-22 door rekenkamer
Vanmorgen ontvingen #PSprovGLD ons onderzoek naar grondwateronttrekkingen en de mate waarin daarbij rekening is geh… https://t.co/LheArJZrBv28-09-22 door rekenkamer
RT @Raad_ROB: De ruimtelijke puzzel en de spelregels van de interbestuurlijke verhoudingen - wie heeft het voor het zeggen: het Rijk, de pr…24-09-22 door rekenkamer
Woe 21 sept om 12:30u bespreken #PSOv ons onderzoek over provinciale voorkantsturing bij gemeentelijke ruimtelijke… https://t.co/FjwRfg7RYJ20-09-22 door rekenkamer
In oktober 2020 publiceerden we ons rapport naar de voorbeeldfunctie van Overijssel bij circulaire economie. #PSOvhttps://t.co/fTZPJFMLwd20-09-22 door rekenkamer
RT @NVRRNL: De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft een nieuwe directeur: Lies van Aelst. Lees verde…16-09-22 door rekenkamer
RT @FvanHooijdonk: Ben jij een stevige, verbindende Statenadviseur en plaatsvervangend griffier met vernieuwende ideeën? Heb jij volop ener…15-09-22 door rekenkamer
RT @RekenkamerOost: Kom jij ons helpen bij de ondersteuning van #PSprovGld en #PSOV met onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid…14-09-22 door rekenkamer
Kom jij ons helpen bij de ondersteuning van #PSprovGld en #PSOV met onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffend… https://t.co/qhFaewmXrn14-09-22 door rekenkamer
Morgenavond spreken we met #PSprovGld over het #NVRR DoeMee-onderzoek naar de Wob. Nieuwsgierig hoe de provincie Ge… https://t.co/4GWr2zrbG506-09-22 door rekenkamer
Wil jij je specialiseren en tegelijk je blik verbreden? Solliciteer dan bij ons! #vacatureonderzoeker. Zie… https://t.co/GlF0RZY8Sq06-09-22 door rekenkamer

Nieuws

02-12-2022
Goudvink 2022 uitgereikt

De Goudvink, de prijs voor het beste Rekenkamerrapport, is op 2 december 2022 uitgereikt. Winnaar was de Rekenkamer Utrecht met haar onderzoek naar verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. De Rekenkamer Oost-Nederland was dit jaar één van de vier genomineerden met het onderzoek 'meer vitaliteit, minder leegstand?'. De jury benoemt in haar beoordeling de actualiteit van het onderwerp leegstand, zeker met het oog op toekomstige opgaven als verduurzaming. Zij waardeert dat de Rekenkamer Oost-Nederland door het gebruik van verschillende strategieeën, de heldere beschrijving en het tonen van kaartmateriaal een ingewikkeld onderwerp inzichtelijk maakt. 'Het rapport schiet raak op gebieden waar het probleem speelt', aldus de jury. Ook werd de expert review die Cees-Jan Pen, lector bij Fontys, op uitnodiging van de Rekenkamer schreef als een waadevolle toevoeging bij het rapport gezien. Zie hier de Rekenkamerrapporten van het onderzoek naar leegstand voor Gelderland en Overijssel.

LEES MEER
10-10-2022
Rekenkamer Oost-Nederland genomineerd voor Goudvink

Ons onderzoek ‘Meer vitaliteit, minder leegstand?’ naar de inzet van de provincies Gelderland en Overijssel bij leegstand is genomineerd voor de Goudvink. Dat is de prijs van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies voor het beste rekenkamerrapport/product. Voor de jury zijn onder andere de relevantie en doorwerking van het onderzoek belangrijke criteria. Op 2 december 2022 wordt bekend gemaakt wie de winnaar van de Goudvink is. 

LEES MEER
05-09-2022
Word jij onze nieuwe collega?

-Reactietermijn verstreken-

We zoeken een onderzoeker (minimaal 32 uur per week) met minimaal vier jaar onderzoekservaring. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van onderzoeken. Je kunt in korte tijd veel informatie verwerken en maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen. Bovenal vind je de zoektocht naar het onbekende leuk. Je zet voor jezelf de hoogste standaard en bent vasthoudend. 

Meer informatie vind je in de vacature

LEES MEER
09-06-2022
Symposium 1 juni 2022

Op 1 juni konden we eindelijk ons 15 16 17-jarig bestaan vieren! 

Samen met statenleden, (loco)griffiers, collega-rekenkamers en andere genodigden keken we achterom om te leren voor de toekomst. Dat deden we met korte presentaties over de thema’s volksvertegenwoordiging, (budgettaire) kaders, informatievoorziening en de positie van de provincie in relatie tot regionalisering. De presentaties waren gebaseerd op de bundel 'achteruit kijken om te leren voor de toekomst'. Voorafgaand aan de presentaties werd de aanwezigen gevraagd ‘kleur’ te bekennen. Met een groen en een rood kaartje kon worden aangegeven of men het eens was met stellingen zoals ‘fragmentatie tast het provinciebestuur aan’ en ‘de financiële invloed van PS is de afgelopen 17 jaar afgenomen’. De aanwezige statenleden namen bij de presentaties al een voorschot op de discussie over de invloed die ze hebben op de besteding van middelen en de rol van investeringsvoorstellen daarbij.

 presentatie_kleur_bekennen    Discussie_zaal      

Daarna was het woord aan dhr. Fraanje van de Raad voor het openbaar bestuur. Hij startte zijn verhaal met een anekdote uit 2002. Voor een redactioneel artikel in de Staatscourant interviewde hij toen de commissarissen van de koningin van Gelderland en Overijssel over hun voornemen om de samenwerking uit te breiden en te koersen op 1 provincie in het oosten van het land. Verder dan een goede samenwerking is het niet gekomen! Hij nam de aanwezigen vervolgens mee in trends in overheidsland, schetste de ietwat timide houding van provincies na de kritiek (opgeblazen bestuur, onnodige bestuurslaag) die hen ten deel viel rond 2007/2008 en de manier waarop provincies zich herpakt hebben met focus op de kerntaken. Ook ging hij in op de regionaliseringstrend en constateerde dat de indeling in regio’s per departement varieert waardoor er diverse samenwerkingsverbanden ontstaan met bijbehorende legitimiteitsproblematiek. Dhr. Fraanje opperde de mogelijkheid om de vrijheid te hebben om de regio-indeling onder de vlag van de provincie te organiseren. In een aantal provincies ís de regio hetzelfde als de provincie, zoals in Drenthe of Zeeland. In andere regio’s, bijvoorbeeld de regio Amsterdam, staat het buiten kijf dat dat de juiste schaalgrootte is om afspraken over -bijvoorbeeld- de jeugdzorg te maken. In Overijssel zou de oplossing gevonden kunnen worden door de bestuurlijke legitimatie van de provincie in te zetten voor samenwerking in respectievelijk Twente, Salland en de kop van Overijssel. Dhr. Fraanje eindigde zijn verhaal met een felicitatie aan zowel de rekenkamer als aan de statenleden met hún rekenkamer. Voor de statenleden voegde hij daaraan de oproep toe om -voor de kwaliteit van het statenwerk- te zorgen voor goede ondersteuning van de staten. Die, voor alle duidelijkheid, naast de rekenkamer ook de griffie en fractieondersteuning beslaat.

 Fraanje     Panel_discussie

Aan het afsluitende panelgesprek namen naast dhr. Fraanje, mevrouw Jeurink (Statenlid PVDA Gelderland) en de heren Heidema (CdK Overijssel), Bos (plv. voorzitter PS Gelderland en fractievoorzitter CDA) en van Dijk (Statenlid SGP en nestor PS Overijssel) deel. In de discussie onder leiding van Michael Mekel, voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland, werd onder meer ingegaan op de gevolgen van fragmentatie voor de bestuurskracht. Daaruit bleek dat fragmentatie vóór de verkiezingen niet zozeer als belemmering voor de bestuurskracht werd ervaren. Fragmentatie als gevolg van afsplitsingen van fracties gedurende de rit vormen een groter probleem. Niet alleen is er meer tijd nodig om alle fracties aan het woord te laten en zijn meer fracties nodig om aan meerderheden te komen, maar vooral de impact van sommige afsplitsingen op de sfeer en de onderlinge verhoudingen speelt daarbij mee. Een ander thema dat aan bod kwam is hoe voorkomen kan worden dat Statenleden -na een intensief interactief proces met de buitenwereld door GS- het gevoel krijgen dat ze niet anders kunnen dan ‘tekenen bij het kruisje’. Uit de discussie kwam naar voren dat het moment dat PS betrokken worden daarbij van groot belang is; niet pas nadat het gesprek met de buitenwacht al volledig gevoerd is. De mogelijkheid om naast inhoudelijke kaders ook kaders voor het proces mee te geven en als PS-lid (als toehoorder) aan te sluiten bij de gesprekken die GS voeren met de buitenwacht, blijkt voor de één een goede manier om de input van de samenleving voldoende in de besluitvorming terug te laten komen. De ander mist door die procesafspraken nu juist de mogelijkheid om de eigen politieke doelen en kleur voldoende te laten horen. Kortom genoeg stof voor discussie en eigenlijk was de tijd te kort! 

Met een hapje en een drankje hebben we vervolgens een geslaagd symposium afgesloten!

 

LEES MEER
31-05-2022
Terugkoppeling over implementatie aanbevelingen uit meerdere onderzoeken

In al onze onderzoeken adviseren we PS om van GS een jaar na dato een terugkoppeling over de implementatie van de aanbevelingen te vragen. In ons eigen jaarverslag geven we aan of deze heeft plaats gevonden. Regelmatig zagen we dat de terugkoppeling niet of niet tijdig was gegeven. Voor een aantal onderzoeken ligt deze er inmiddels wel. 

GS van de provincie Gelderland laten in het jaarverslag 2021 zie hoe zij aan de slag zijn gegaan met de aanbevelingen uit onze onderzoeken naar circulaire economie, draagvlak hernieuwbare energie en warmtenetten en draagvlak hernieuwbare energie. Zij geven bijvoorbeeld aan dat ze:
• een extern bureau de opdracht hebben gegeven een monitoringsaanpak voor het uitvoeringsprogramma circulaire economie te ontwikkelen, 
• proces- en financiële participatie bij hernieuwbare energie met specifieke aandacht voor het streven naar 50% lokaal eigendom gaan meenemen in de herijking van het beleidsprogramma klimaat en
• het nieuwe expertteam Warmte laten kijken naar de monitoring van resultaten van warmtenetten.

GS van de provincie Overijssel gaven bijvoorbeeld aan naar aanleiding van een aanbeveling uit ons onderzoek naar draagvlak hernieuwbare energie (2020) het inpassingsplan voor windpark de Veenwieken te hebben geëvalueerd. Met het vaststellen van de definitie regionale energiestrategieën is uitgewerkt hoe 50% lokaal eigendom wordt nagestreefd en het uitwerken hoe participatie eruit ziet, zo stellen GS. Zie hier voor de gehele terugkoppeling van GS over dit onderzoek. Ten tweede koppelden GS Overijssel terug wat ze deden met de aanbevelingen uit ons onderzoek naar circulaire economie. Zij laten onder andere een infographic zien waarin staat hoeveel procent van het inkoopvolume circulair is aanbesteed en waar (mogelijk) per productgroep staat welke (tussen)doelen de provincie nastreeft. Lees hier de gehele terugkoppeling.

 

LEES MEER
20-05-2022
Beëdiging nieuwe collega

Deze week is onze nieuwe collega Olivier Stortelder officieel beëdigd. Hieronder stelt hij zich kort voor:

Ik ben Olivier, 23 jaar en recent afgestudeerd in de richting van vergelijkende politiek. Ik vind het erg leuk om weer terug te zijn bij de Rekenkamer, waar ik in het najaar van 2020 een stage heb gelopen. Ik ben woonachtig in Nijmegen en in mijn vrije tijd maak ik graag muziek.

De komende tijd hoop ik veel te leren en lever ik graag mijn bijdrage aan het onderzoek 'Effectiviteit revolverende fondsen'.

 

 

LEES MEER
07-04-2022
Stage stemgedrag oppositie en coalitie in Provinciale staten; op zoek naar verklarende factoren

Volksvertegenwoordigers worden in belangrijke mate gekozen op basis van standpunten die zij innemen. Bij het stemgedrag van volksvertegenwoordigers speelt vervolgens niet alleen ideologie een rol, maar kan ook het feit of een volksvertegenwoordiger tot de oppositie of coalitie behoort een rol spelen. Maar in welke mate zijn deze factoren van invloed? Hier is nog weinig kennis over en op provinciaal niveau is dit nog niet eerder onderzocht. Wij schetsen welke factoren een rol spelen in de stemverhoudingen tussen oppositie- en coalitiepartijen.

1449 moties geven nieuwe inzichten
Om meer inzicht te krijgen in de stemverhoudingen tussen oppositie en coalitie deed masterstudent Freek Collé onderzoek (klik op de link om het hele onderzoek te lezen) in opdracht van de Rekenkamer Oost-Nederland. Hij voerde een kwantitatief onderzoek uit waarin hij een vijftal factoren tegen het licht hield die van invloed zouden kunnen zijn op de interactie tussen oppositie en coalitie. Hij bekeek de stemmingen over een kleine 1500 moties uit 180 vergaderingen van Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel in de periode 2007-2019. Door middel van statistische analyses toetste hij welke factoren van invloed waren op het stemgedrag van oppositie- en coalitiepartijen. Op provinciaal en gemeentelijk niveau is hier nog geen onderzoek gedaan. Andere studies richtten naar stemgedrag binnen parlementen richtten zich met name op het landelijke en Europese niveau. Deze scriptie bevat dus een aantal interessante nieuwe inzichten.

Vijf factoren die van invloed kunnen zijn op stemgedrag onderzocht
Verwachting in de scriptie is dat het stemgedrag van volksvertegenwoordigers meer bepaald wordt door de besturende status van hun partij (behoor je tot de coalitie of oppositie?), dan dat het bepaald wordt door de ideologie van die partij. Om dit te onderzoeken en de wijze waarop de volksvertegenwoordigers stemmen nog beter te begrijpen, is voor een vijftal factoren gekeken of deze een significant effect hebben op het stemgedrag:
1.    de indienende partij van het voorstel (coalitie of oppositie)
2.    het moment waarop de stemming plaatsvond (tot het moment van de verkiezingen)
3.    de ideologische beleidspositie van de coalitiepartijen (afstand tot het ideologische midden)
4.    de mate van politieke fragmentatie van het parlement (hoe versnipperd is het?)
5.    de bestuurservaring van een oppositiepartij (aan de hand van het aantal jaren dat een partij in de oppositie zit)

Twee factoren van invloed op stemmingen in beide provincies
De eerste verklarende factor is van toepassing op beide provincies. Bij moties ingediend door coalitiepartijen wordt meer eensgezind gestemd dan bij moties ingediend door oppositiepartijen. Meer concreet: het blijkt dat de oppositieleden vaker vóór moties van de coalitie stemmen dan andersom.

De tweede factor die van invloed is op het stemgedrag in beide provincies, is het moment waarop de stemming plaatsvindt. Naarmate een stemming over een motie dichter bij de verkiezingen plaatsvindt, staan coalitie en oppositie minder sterk tegenover elkaar in de stemming. Volksvertegenwoordigers stemmen dan meer vanuit hun eigen ideologie en of ze tot de coalitie of oppositie horen wordt minder belangrijk. Dit effect is het sterkst in het jaar direct voorafgaand aan de verkiezingen.

Tot slot leidt uitsluitend in de provincie Gelderland de ideologische beleidspositie van de coalitie tot een toename van de mate waarin oppositie en coalitie niet met elkaar meestemmen. Hoe verder de coalitie verwijderd is van het ideologische midden (volgens de klassieke link-rechts verdeling), hoe minder coalitie en oppositie met elkaar meestemmen.

Factor 4 en 5, fragmentatie en ervaring, bleken geen factor die significant meespeelt in de stemmingen. De hypothese bij het effect van fragmentatie was dat wanneer er versplintering optreedt en de traditionele partijen minder groot zijn, dit de samenwerking tussen coalitie- en oppositiepartijen kan stimuleren. Partijen worden immers afhankelijker van elkaar. Dit bleek echter niet uit de stemmingen over de moties.

De hypothese over ervaring was dat een oppositiepartij die weet dat het eventueel een kans heeft om te gaan besturen, zich waarschijnlijk constructiever opstelt en vaker met de coalitie meestemt. Terwijl het van een partij die vaak of altijd in de oppositie zit aannemelijk is dat deze vaker conflicterend stemt. De analyse over de stemmingen bevestigde deze hypothese echter niet.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Van de vijf factoren bleken er in de provincie Gelderland drie van invloed op het stemgedrag van oppositie- en coalitiepartijen. Voor de provincie Overijssel gold dit voor twee factoren. Uit de statistische analyses bleek er een aantoonbare relatie tussen deze factoren en de mate waarin oppositie en coalitie met elkaar meestemden.
Het onderzoek toonde aan dat in Gelderland en Overijssel een aantal factoren van invloed zijn op de stemverhoudingen tussen oppositie en coalitie. De belangrijkste aanbeveling die uit het onderzoek naar voren kwam, was het doen van vervolgonderzoek. Omdat er over dit thema op decentraal niveau nog weinig onderzoek gedaan is, kan dit onderzoek nog verder uitgebreid worden naar andere provincies of gemeenten. Dit zou nog meer inzichten geven in het functioneren van decentrale parlementen. Ook kan het onderzoek nog uitgebreid worden voor amendementen of een kwalitatief onderzoek dat op zoek gaat naar verklaringen voor de uitkomsten. Wellicht kunnen zo nog andere variabelen onderscheiden worden.

LEES MEER
21-02-2022
Opvolging aanbeveling harmonisatie Overijssel fondsen

Woensdag 2 februari 2022 stelden PS Overijssel het Statenvoorstel ‘Voortgang harmonisatie en vereenvoudiging werkwijze Overijsselse fondsen’ vast. Het harmoniseren van de organisatie en werkwijze van de revolverende fondsen was één van de aanbevelingen uit ons onderzoek ‘Provinciaal geld op afstand’ uit 2017. Het Statenvoorstel laat zien dat de provincie met deze aanbeveling aan de slag is gegaan. 

De provincie Overijssel heeft een aantal revolverende fondsen waarmee zij maatschappelijke doelen wil bereiken onder andere op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid. Het geld van de fondsen wordt geïnvesteerd door het verstrekken van leningen aan bedrijven of door het financieel deelnemen in bedrijven. Revolverende fondsen hebben als kenmerk dat het geïnvesteerde geld weer terug komt in het fonds, waarna het opnieuw geïnvesteerd kan worden. In ons onderzoek naar de Overijsselse revolverende fondsen uit 2017 constateerden we onder meer dat de structuur en werkwijze van deze fondsen verschilde terwijl daar inhoudelijk geen redenen voor lijken te zijn. Zo werden bij het ene fonds individuele leningen rechtstreeks verstrekt en bij het andere fonds namens de provincie. Dergelijke verschillen kwamen de inzichtelijkheid niet ten goede. Eén van de aanbevelingen in het onderzoek was dan ook om de fondsen te harmoniseren qua organisatie en werkwijze. PS besloten in mei 2017 deze aanbeveling over te nemen. Het onlangs door PS vastgestelde Statenvoorstel over de voorgang van de harmonisatie en vereenvoudiging van de werkwijze van Overijsselse fondsen toont dat GS met deze aanbeveling aan het werk zijn (gegaan).

 

LEES MEER
02-02-2022
2 rapporten voor 2 provincies op 2-2-22!

Het ene rapport is een follow-up onderzoek waarin we de doorwerking van het onderzoek naar de bescherming van drinkwaterbronnen in kaart brachten. Het andere is een onderzoek naar de rol van de provincie Gelderland en Overijssel bij leegstand. 

LEES MEER
30-11-2020
Even voorstellen: stagiair Olivier Stortelder

Volgens goed gebruik van de Rekenkamer heeft de Rekenkamer Oost-Nederland stagiairs die onderzoek uitvoeren en kennis maken met het werkveld. Stagiair Olivier Stortelder vertelt over het onderwerp van zijn stage en hoe stagelopen bij de Rekenkamer bevalt.
 
Kan je kort wat over jezelf vertellen?

Ik ben Olivier, 22 jaar en woonachtig in het mooie Nijmegen. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek en speel ik bordspellen en voetbal. Voordat ik mijn studie Politicologie afrond aan de Radboud Universiteit met een specialisatie in vergelijkende politiek, wilde ik graag wat meer praktijkervaring opdoen. Daarom ben ik erg blij dat ik deze periode als stagiair werkzaam ben bij de Rekenkamer Oost-Nederland. 

Wat is het onderwerp van je stage?
Bij de Rekenkamer Oost-Nederland doe ik onderzoek naar strategische communicatie en framing. Hierbij kijk ik naar de rapporten die de afgelopen 15 jaar zijn gepubliceerd en de reacties hier op. Via een statistische analyse wil ik onderzoeken of de hoeveelheid framing is veranderd over de tijd en of deze bijvoorbeeld verschilt als beide provincies, Gelderland en Overijssel, worden vergeleken. 

Waarom heb je voor de Rekenkamer Oost-Nederland gekozen?
Ik was op zoek naar een plek waarbij ik praktijkervaring op kon doen. Mijn studie is erg theoretisch en vanuit die gedachte leek het mij interessant om ook meer kennis te vergaren over toegepast onderzoek en de, in mijn ogen, toch onderbelichte provinciale politiek. De rol die rekenkamers vervullen binnen de politiek vind ik daarnaast ontzettend belangrijk. Uit de eerste gesprekken met de Rekenkamer Oost-Nederland bleek meteen dat er een fijne en toegankelijke werksfeer heerste. Je bent echt onderdeel van het team en niet een buitenstaander die even een halfjaar komt meekijken. 

Hoe bevalt je stage in deze bijzondere tijden?
Vanaf het begin werd ik goed opgevangen in het team. Ik wist dat de stage anders zou zijn dan normaal. COVID was in de zomer wat afgevlakt wat gelukkig betekende dat ik een à twee dagen op het mooie kantoor in Deventer mocht werken en de rest van de dagen thuis op mijn studentenkamer of in de bieb. Helaas laaide het virus weer wat op en werk ik sinds oktober thuis. Gelukkig is het contact met het team goed, hebben we wekelijks (informele) koffiemomentjes en om de week een werkoverleg. De stagebegeleiding is daarnaast nog steeds onveranderd betrokken en persoonlijk. Tot nu toe heb ik al veel geleerd over de Rekenkamer Oost-Nederland en de provinciale politiek. Daarnaast heb ik ter oriëntatie op de arbeidsmarkt en een eventuele vervolgstap na mijn studie, gesprekken mogen en kunnen voeren met professionals in het werkveld. 

 

LEES MEER