Over ons

Rekenkamer Oost-Nederland
Sijzenbaanplein 11-15
7411 HL Deventer
Telefoon: 0570 66 58 00
e-mail: info@rekenkameroost.nl

REKENKAMER OOST-NEDERLAND

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. In deze animatie vind u meer informatie over het werk van een provinciale rekenkamer. Wij doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt.

Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur en aan het vergroten van de publieke verantwoording.