Twitter

RT @Raad_ROB: De ruimtelijke puzzel en de spelregels van de interbestuurlijke verhoudingen - wie heeft het voor het zeggen: het Rijk, de pr…24-09-22 door rekenkamer
Woe 21 sept om 12:30u bespreken #PSOv ons onderzoek over provinciale voorkantsturing bij gemeentelijke ruimtelijke… https://t.co/FjwRfg7RYJ20-09-22 door rekenkamer
In oktober 2020 publiceerden we ons rapport naar de voorbeeldfunctie van Overijssel bij circulaire economie. #PSOvhttps://t.co/fTZPJFMLwd20-09-22 door rekenkamer
RT @NVRRNL: De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft een nieuwe directeur: Lies van Aelst. Lees verde…16-09-22 door rekenkamer
RT @FvanHooijdonk: Ben jij een stevige, verbindende Statenadviseur en plaatsvervangend griffier met vernieuwende ideeën? Heb jij volop ener…15-09-22 door rekenkamer
RT @RekenkamerOost: Kom jij ons helpen bij de ondersteuning van #PSprovGld en #PSOV met onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid…14-09-22 door rekenkamer
Kom jij ons helpen bij de ondersteuning van #PSprovGld en #PSOV met onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffend… https://t.co/qhFaewmXrn14-09-22 door rekenkamer
Morgenavond spreken we met #PSprovGld over het #NVRR DoeMee-onderzoek naar de Wob. Nieuwsgierig hoe de provincie Ge… https://t.co/4GWr2zrbG506-09-22 door rekenkamer
Wil jij je specialiseren en tegelijk je blik verbreden? Solliciteer dan bij ons! #vacatureonderzoeker. Zie… https://t.co/GlF0RZY8Sq06-09-22 door rekenkamer
Zonet boden we #PSOV onze brief over Wob-verzoeken aan. We concluderen o.a. dat de provincie verzoeken grotendeels… https://t.co/8jGwjy1dWV06-07-22 door rekenkamer
Zonet boden we #PSprovGLD onze brief over Wob-verzoeken aan. We concluderen o.a. dat de provincie verzoeken grotend… https://t.co/KWIk9Z9s8W06-07-22 door rekenkamer
Op 22 juni bespreken #PSOV de follow-up grondwaterbescherming (zie https://t.co/hU54IAhbnV ) en gaan ze aan de slag… https://t.co/Kxyl37Hfy721-06-22 door rekenkamer
Wo 22 juni om 15u bespreken #PSprovGLD ons onderzoek over provinciale voorkantsturing bij gemeentelijke ruimtelijke… https://t.co/mnl3XdqLYe21-06-22 door rekenkamer
Op 1 juni vierden we ons inmiddels 17-jarig bestaan met een geslaagd symposium. Een terugblik daarop én de voor het… https://t.co/xjKcpdK7uE09-06-22 door rekenkamer
RT @HankeBruinsSlot: Voor een vitale democratie zijn niet alleen politieke ambtsdragers nodig. Ook de mensen die hen ondersteunen zijn van…03-06-22 door rekenkamer
Dank voor je bijdrage! https://t.co/BEB53R8pMQ02-06-22 door rekenkamer
RT @RenildeHuizenga: En daarna naar boeiend symposium van @RekenkamerOost naar aanleiding van 17-jarig bestaan. Met belangrijke terugblik o…02-06-22 door rekenkamer
RT @AndriesHeidema: “Achteruit kijken om te leren voor de toekomst” Inspirerend symposium van de 17-jarige Rekenkamer Oost Nederland @Reken02-06-22 door rekenkamer
Zojuist is het symposium gestart naar aanleiding van ons 17-jarig bestaan. Tijdens dit symposium blikken we terug o… https://t.co/7M3ZiobOqo01-06-22 door rekenkamer

Nieuws

01-07-2015
Rapport bedrijventerreinen aangeboden

Op 1 juli 2015 is het rapport aangeboden aan de Provinciale Staten van Overijssel. Commissaris van de Koning drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten heeft om 14.00 uur een poster van het rapport in ontvangst genomen. Op 8 juli wordt het rapport aangeboden aan de Provinciale Staten van Gelderland.

Uit het onderzoek blijken de provincies Gelderland en Overijssel overaanbod van bedrijventerreinen te hebben. Actieve regie door de provincie is nodig. Lees hier meer.

LEES MEER
30-06-2015
Publicatie rapport bedrijventerreinen

Het onderzoek naar bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel is afgerond. De rapporten worden aangeboden aan Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland op respectievelijk 1 en 8 juli 2015. Vanaf morgen zijn de rapporten beschikbaar via onze website. Na het zomerreces zal de bestuurlijke behandeling plaatsvinden.

 

LEES MEER
31-03-2015
Onderzoeksplan bedrijventerreinen en opdrachtgeverschap BRZO-Omgevingsdienst

Op 30 maart hebben wij de onderzoeksplannen van de follow-up bedrijventerreinen en het onderzoek naar het provinciaal opdrachtgeverschap voor de BRZO-Omgevingsdienst gepubliceerd. Meer informatie over de follow-up bedrijventerreinen vindt u hier. En meer informatie over het onderzoek naar opdrachtgeverschap BRZO-Omgevingsdienst staat hier.

LEES MEER
18-03-2015
Social Return aangeboden

Op 18 februari is het rapport 'Aan de slag met social return' aangeboden aan de Staten van Overijssel. Hier vindt u het rapport en het persbericht. Op YouTube vindt u een film met de hoofdpunten uit het onderzoek.
Op 25 februari volgt de aanbieding in Gelderland.

LEES MEER
25-02-2015
Onderzoeksprogramma 2015

Het onderzoeksprogramma 2015 is ter behandeling naar de leden van Provinciale Staten van de provincies Gelderland en Overijssel verzonden. U vindt hier meer informatie en het programma zelf.

LEES MEER
25-02-2015
Nieuw bestuurslid

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de Rekenkamer een nieuw bestuurslid voor de periode van 6 jaar, mevrouw Bea Vlieger-Ruitenberg. Conform de Gemeenschappelijke regeling heeft mevrouw Vlieger op respectievelijk 10 en 24 september 2014 de eed afgelegd in Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland.

LEES MEER