Twitter

Zonet boden we #PSOV onze brief over Wob-verzoeken aan. We concluderen o.a. dat de provincie verzoeken grotendeels… https://t.co/8jGwjy1dWV06-07-22 door rekenkamer
Zonet boden we #PSprovGLD onze brief over Wob-verzoeken aan. We concluderen o.a. dat de provincie verzoeken grotend… https://t.co/KWIk9Z9s8W06-07-22 door rekenkamer
Op 22 juni bespreken #PSOV de follow-up grondwaterbescherming (zie https://t.co/hU54IAhbnV ) en gaan ze aan de slag… https://t.co/Kxyl37Hfy721-06-22 door rekenkamer
Wo 22 juni om 15u bespreken #PSprovGLD ons onderzoek over provinciale voorkantsturing bij gemeentelijke ruimtelijke… https://t.co/mnl3XdqLYe21-06-22 door rekenkamer
Op 1 juni vierden we ons inmiddels 17-jarig bestaan met een geslaagd symposium. Een terugblik daarop én de voor het… https://t.co/xjKcpdK7uE09-06-22 door rekenkamer
RT @HankeBruinsSlot: Voor een vitale democratie zijn niet alleen politieke ambtsdragers nodig. Ook de mensen die hen ondersteunen zijn van…03-06-22 door rekenkamer
Dank voor je bijdrage! https://t.co/BEB53R8pMQ02-06-22 door rekenkamer
RT @RenildeHuizenga: En daarna naar boeiend symposium van @RekenkamerOost naar aanleiding van 17-jarig bestaan. Met belangrijke terugblik o…02-06-22 door rekenkamer
RT @AndriesHeidema: “Achteruit kijken om te leren voor de toekomst” Inspirerend symposium van de 17-jarige Rekenkamer Oost Nederland @Reken02-06-22 door rekenkamer
Zojuist is het symposium gestart naar aanleiding van ons 17-jarig bestaan. Tijdens dit symposium blikken we terug o… https://t.co/7M3ZiobOqo01-06-22 door rekenkamer
Afgelopen woensdag heeft onze nieuwe collega Olivier Stortelder de belofte afgelegd. Op onze website stelt hij zich… https://t.co/xQZEaJuTQq20-05-22 door rekenkamer
In het najaar 2020 publiceerden we het onderzoek ‘De cirkel rond krijgen’ over de voorbeeldfunctie van de provincie… https://t.co/ycw4fJpYzf16-05-22 door rekenkamer
#PSOv besloten vandaag om de aanbevelingen uit ons rapport “Meer vitaliteit, minder leegstand?” over te nemen. Meer… https://t.co/FloBefLK8k11-05-22 door rekenkamer
Vandaag boden wij #PSOv en #PSprovGld ons rapport over provinciale voorkantsturing bij ruimtelijke plannen aan. Hoe… https://t.co/PhlO2TQYXO11-05-22 door rekenkamer
Vandaag bespreken #PSOv ons onderzoek naar leegstand. Hierin concluderen we dat de provincie de afgelopen jaren act… https://t.co/kYPF5DaNWN20-04-22 door rekenkamer
Morgen bespreken #PSOv het Statenvoorstel Anticiperend GrondFonds Overijssel in de commissie. Zie ons onderzoek uit… https://t.co/pPbjNIqaB119-04-22 door rekenkamer
Onlangs publiceerden we een rapport over leegstand & een follow-up grondwaterbescherming. Benieuwd of #PSprovGld de… https://t.co/2NjJFy8RQf06-04-22 door rekenkamer
De Rekenkamer doet onderzoek naar de bijdrage van Gelderse en Overijsselse revolverende fondsen aan het realiseren… https://t.co/KG3qgNeKsy28-03-22 door rekenkamer
Vandaag is onze nieuwe collega Olivier Stortelder gestart. We wensen hem veel succes! https://t.co/x9qdU5BqGT23-03-22 door rekenkamer

Nieuws

22-09-2016
Publicatie onderzoeksplan twee nieuwe onderzoeken

Recent is de Rekenkamer Oost-Nederland gestart met twee nieuwe onderzoeken. Het onderzoeksplan van het onderzoek naar Revolverende fondsen vindt u hier. Onder deze link vindt u ons onderzoeksplan voor het onderzoek naar Goederenvervoer over water in Overijssel.

LEES MEER
06-07-2016
aanbieding cultureel ondernemerschap Overijssel en verkenning natuur

Op 6 juli bood onze voorzitter de heer Mekel twee rapporten aan aan CdK mevrouw Bijleveld van de provincie Overijssel; het onderzoek naar cultureel ondernemerschap en de verkenning natuur. De verkenning natuur is op 6 juli eveneens toegezonden aan de Statenleden van Gelderland.

LEES MEER
15-06-2016
Presentatie onderzoek stad en regio - netwerksturing

Op 29 juni wordt het rapport 'Handvatten PS voor netwerksturing, lessen uit het programma Stad en Regio' officieel aangeboden aan de CdK, de heer Cornielje.

Op 15 juni konden PS-leden en andere geïnteresseerden middels een presentatie al kennis nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar Stad en Regio. Dat de presentatie plaats vond vóór de overhandiging heeft te maken met de agendering van het uitvoeringsprogramma voor de gebiedsopgaven. PS willen voor de gebiedsopgaven graag gebruik kunnen maken van het onderzoek naarhet programma Stad en Regio.

LEES MEER
02-03-2016
Aanbieding cultureel ondernemerschap en groot onderhoud Gelderland

Op 2 maart bood onze voorzitter, dhr. Mekel, twee rapporten aan aan de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje. Naast het rapport over het groot onderhoud van wegen (Grip op groot onderhoud) werd het rapport naar cultureel ondernemerschap (een hele onderneming) aangeboden.

LEES MEER
25-02-2016
Start nieuwe onderzoeken

Vandaag is de Rekenkamer Oost-Nederland gestart met twee nieuwe onderzoeken. Het onderzoeksplan van het onderzoek naar Stad- en Regiocontracten vindt u hier. Onder deze link vindt u ons onderzoeksprogramma naar cultureel ondernemerschap in Overijssel.

LEES MEER
17-02-2016
Rapport groot onderhoud Overijssel aangeboden

Op 17 februari ontving CdK mw. Bijleveld uit handen van onze voorzitter, dhr. Mekel het rapport 'Grip op groot onderhoud'. Het rapport werd aangeleverd op een brok asfalt. Op 2 maart vindt de aanbieding in Gelderland plaats.

Uit het onderzoek blijkt dat de provincie Overijssel het groot onderhoud grotendeels op orde heeft. Wel kan de informatievoorziening over de kwaliteit en de dekking van de benodigde middelen beter. Lees hier meer.

LEES MEER
15-12-2015
PS Overijssel besluiten over BRZO-onderzoek

De Staten van Overijssel hebben op de vergadering van 9 december 2015 de conclusies en aanbevelingen overgenomen van het rapport 'Een majeure opdracht'.

LEES MEER
17-11-2015
Rapport BRZO Overijssel in commissie

Het rapport over BRZO-opdrachtgeverschap wordt op 25 november 2015 behandeld in de commissie Milieu en Energie van PS Overijssel.

LEES MEER
02-09-2015
Onderzoeksplan onderhoud wegen en kunstwerken

Het onderzoeksplan voor het onderzoek naar het onderhoud van wegen en kunstwerken is gepubliceerd. Dit onderzoek voeren we uit voor zowel de provincie Gelderland als Overijssel. Het onderzoeksplan en het bijbehorende persbericht zijn hier te lezen.

LEES MEER
01-07-2015
Rapport bedrijventerreinen aangeboden

Op 1 juli 2015 is het rapport aangeboden aan de Provinciale Staten van Overijssel. Commissaris van de Koning drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten heeft om 14.00 uur een poster van het rapport in ontvangst genomen. Op 8 juli wordt het rapport aangeboden aan de Provinciale Staten van Gelderland.

Uit het onderzoek blijken de provincies Gelderland en Overijssel overaanbod van bedrijventerreinen te hebben. Actieve regie door de provincie is nodig. Lees hier meer.

LEES MEER