Twitter

Provinciale Staten vroegen ons om lessen te trekken uit het project Almelo - De Haandrik. Morgen om 13:00 bieden wi… https://t.co/vCyqYgnb4a21-09-21 door rekenkamer
Provincies overleggen vroegtijdig met gemeenten over lokale ruimtelijke plannen om provinciale belangen te behartig… https://t.co/LNHaZvu5Sb07-07-21 door rekenkamer
Vanmorgen boden wij ons rapport 'Beheer landschap, niet voor niets!' aan #PSOv aan. Met de daarbij aangeboden braam… https://t.co/BvoM13QDyl30-06-21 door rekenkamer
Bijna reces, meer tijd om van het Overijsselse landschap te genieten! Heeft de inzet van de provincie effect op lan… https://t.co/I2xGuJ4b0B29-06-21 door rekenkamer
Vanavond gaven we een digitale presentatie aan #PSOv over onze Coronarekening. Benieuwd? Zie de Coronarekening hier… https://t.co/Ybx9ijc4JN09-06-21 door rekenkamer
Voor #PSprovGld actualiseerden we de Coronarekening Gelderland. Naar welke gemeente gaat het meeste geld? Welke sec… https://t.co/2YrLm3t3uR09-06-21 door rekenkamer
De Rekenkamer Oost-Nederland start een onderzoek naar de #leegstand van kantoren en winkels en de inzet van provinc… https://t.co/1Nuab4QcFb31-05-21 door rekenkamer
In januari 2020 namen #PSprovGld de aanbevelingen uit ons rapport aan voor meer zicht op doelbereik van subsidies.… https://t.co/fBuAi58qBN09-04-21 door rekenkamer
November 2019 publiceerden wij een rapport over de inzet van de provincie Gelderland bij vergunningverlening, toezi… https://t.co/ewFH0ybBWg01-04-21 door rekenkamer
Zonet boden we de Coronarekening aan #PSOv aan. Dit keer geen rapport met conclusies en aanbevelingen, maar een int… https://t.co/YF9GPeDPWv31-03-21 door rekenkamer
Zojuist stuurden we de Coronarekening naar #PSprovGld. Dit keer geen rapport met conclusies en aanbevelingen, maar… https://t.co/RR0794qQZO31-03-21 door rekenkamer
#PSprovGld bespreken om 11h ons onderzoek naar draagvlak hernieuwbare energie. De provincie spant zich -binnen haar… https://t.co/p1C2Ij5nhD03-03-21 door rekenkamer
Op ‘n agenda van #PSOv steet morgen oos verslag ‘De cirkel rond kriegen’. Wie road an om de resultaten en de effect… https://t.co/GL61vz4LZv02-03-21 door rekenkamer
#PSOv bespreken vanmiddag vanaf 15.00 uur ons onderzoek naar circulaire economie. De provincie realiseerde sprekend… https://t.co/i0wunTyQmg10-02-21 door rekenkamer
Zojuist bespraken #PSprovGld ons rapport warmtenetten ‘een spannend proces’ en besloten alle aanbevelingen over te… https://t.co/I6OK8WTG1D27-01-21 door rekenkamer
@PietNoort Wij oriënteren ons op het onderwerp met als focus de aandacht van de provincie voor risico’s van het opw… https://t.co/7On507Z3xS25-01-21 door rekenkamer
Ook benieuwd wat wij dit jaar gaan onderzoeken? Zie hier ons onderzoeksprogramma https://t.co/fTFk0tgdy5 #PSprovGldhttps://t.co/E0AZCrL0zp18-01-21 door rekenkamer
#PSprovGld bespreken vanmiddag het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2021-2023. We onderzochten recent de vo… https://t.co/SGIOv7roE113-01-21 door rekenkamer
Morgen bespreken #PSprovGld (oordeelsvormend) onze onderzoeken naar draagvlak hernieuwbare energie en warmtenetten… https://t.co/TtdyqrRGKN12-01-21 door rekenkamer
Het rapport ‘inspannen voor draagvlak’ waarin we de rol van de provincie bij draagvlak voor hernieuwbare energie on… https://t.co/HxvFFcAUSO11-01-21 door rekenkamer

Nieuws

15-12-2015
PS Overijssel besluiten over BRZO-onderzoek

De Staten van Overijssel hebben op de vergadering van 9 december 2015 de conclusies en aanbevelingen overgenomen van het rapport 'Een majeure opdracht'.

LEES MEER
17-11-2015
Rapport BRZO Overijssel in commissie

Het rapport over BRZO-opdrachtgeverschap wordt op 25 november 2015 behandeld in de commissie Milieu en Energie van PS Overijssel.

LEES MEER
02-09-2015
Onderzoeksplan onderhoud wegen en kunstwerken

Het onderzoeksplan voor het onderzoek naar het onderhoud van wegen en kunstwerken is gepubliceerd. Dit onderzoek voeren we uit voor zowel de provincie Gelderland als Overijssel. Het onderzoeksplan en het bijbehorende persbericht zijn hier te lezen.

LEES MEER
01-07-2015
Rapport bedrijventerreinen aangeboden

Op 1 juli 2015 is het rapport aangeboden aan de Provinciale Staten van Overijssel. Commissaris van de Koning drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten heeft om 14.00 uur een poster van het rapport in ontvangst genomen. Op 8 juli wordt het rapport aangeboden aan de Provinciale Staten van Gelderland.

Uit het onderzoek blijken de provincies Gelderland en Overijssel overaanbod van bedrijventerreinen te hebben. Actieve regie door de provincie is nodig. Lees hier meer.

LEES MEER
30-06-2015
Publicatie rapport bedrijventerreinen

Het onderzoek naar bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel is afgerond. De rapporten worden aangeboden aan Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland op respectievelijk 1 en 8 juli 2015. Vanaf morgen zijn de rapporten beschikbaar via onze website. Na het zomerreces zal de bestuurlijke behandeling plaatsvinden.

 

LEES MEER
31-03-2015
Onderzoeksplan bedrijventerreinen en opdrachtgeverschap BRZO-Omgevingsdienst

Op 30 maart hebben wij de onderzoeksplannen van de follow-up bedrijventerreinen en het onderzoek naar het provinciaal opdrachtgeverschap voor de BRZO-Omgevingsdienst gepubliceerd. Meer informatie over de follow-up bedrijventerreinen vindt u hier. En meer informatie over het onderzoek naar opdrachtgeverschap BRZO-Omgevingsdienst staat hier.

LEES MEER
18-03-2015
Social Return aangeboden

Op 18 februari is het rapport 'Aan de slag met social return' aangeboden aan de Staten van Overijssel. Hier vindt u het rapport en het persbericht. Op YouTube vindt u een film met de hoofdpunten uit het onderzoek.
Op 25 februari volgt de aanbieding in Gelderland.

LEES MEER
25-02-2015
Onderzoeksprogramma 2015

Het onderzoeksprogramma 2015 is ter behandeling naar de leden van Provinciale Staten van de provincies Gelderland en Overijssel verzonden. U vindt hier meer informatie en het programma zelf.

LEES MEER
25-02-2015
Nieuw bestuurslid

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de Rekenkamer een nieuw bestuurslid voor de periode van 6 jaar, mevrouw Bea Vlieger-Ruitenberg. Conform de Gemeenschappelijke regeling heeft mevrouw Vlieger op respectievelijk 10 en 24 september 2014 de eed afgelegd in Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland.

LEES MEER