Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
NOVEMBER 2008
Samenvatting

Oost NV

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de provincies Gelderland en Overijssel sturing geven aan Oost NV. Het onderzoek is in november 2008 in beide provincies gepubliceerd. Oost NV is een belangrijke organisatie voor de provincies Gelderland en Overijssel, omdat beide provincies een deel van het provinciaal economisch beleid laten uitvoeren door Oost NV.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er duidelijke afspraken waren gemaakt tussen beide provincies en Oost NV. Het was moeilijk vast te stellen wat het effect was van Oost NV op het economisch beleid van beide provincies. De Rekenkamer adviseerde in het provinciaal economisch beleid aan te geven welk deel van het provinciaal economisch beleid door Oost NV wordt uitgevoerd en waarom Oost NV daarvoor de meeste geschikte uitvoerder is.