Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
ONDERZOEK OOK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
FEBRUARI 2015

Beschikbare downloads

Aan de slag met social return Gelderland

Gerelateerde rapporten

2013 - Nulmeting social return
SamenvattingConclusiesAanbevelingenBestuurlijke behandeling

Samenvatting

Het onderzoek is een vervolg op onze nulmeting social return uit 2013. De resultaten van het toepassen van social return staan centraal in dit onderzoek. Hoevaak past de provincie social return toe? Wat vinden ondernemers van de werkwijze van de provincie?

De resultaten

Met social return vraagt de provincie Gelderland van opdrachtnemers om een percentage van hun verdiensten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kijk hier naar een videopresentatie van het rapport 'Aan de slag met social return'.

 

 

 

Conclusies

Er is ten opzichte van de meting in 2013 een stijging zichtbaar in de resultaten; het aantal aanbestedingen waar de provincie Gelderland social return toepast neemt duidelijk toe. Het gevolg hiervan is dat meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor langere of kortere periode aan het werk zijn. Ook de ervaringen van ondernemers met social return zijn overwegend positief.

Tegelijkertijd concluderen we dat de invoering van social return binnen de gehele provinciale organisatie een lange doorlooptijd kent en dat de administratie - net als in 2013 - niet op alle vlakken een volledig zicht biedt, waardoor er geen uitspraak over doelbereik kan worden gedaan.

Aanbevelingen

De rekenkamer komt tot de volgende aanbevelingen: 

 1. Verbeter de administratie en dossiervorming voor het inzicht in doelbereik;
 2. Verbreed de toepassing van social return naar alle categorieën van inkoop en professionaliseer de werkwijze;
 3. Overweeg de Bouwblokkenmethodiek te hanteren ten behoeve van de ‘moeilijke’ doelgroepen
 4. Overweeg een uniforme aanpak voor Gelderland en Overijssel, bijvoorbeeld ten aanzien van het drempelbedrag en de omvang van de verplichting;
 5. Overweeg een integrale aanpak van de Participatieweg, de quotum-regeling en social return;
 6. Zorg voor inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.

Bestuurlijke behandeling

Het rapport is op 25 februari aangeboden aan PS Gelderland. De bestuurlijke behandeling vindt plaats na de verkiezingen op 18 maart 2015.

Op 17 juni 2015 informeerden wij de Staten over de uitkomsten van het onderzoek. Op 24 juni werd het rapport behandeld in de commissie ABF, de documenten voor deze vergadering vindt u hier (agendapunt 6). Het verslag van het deel van de vergadering over het rapport social return vindt u hier (agendapunt 6). Op 8 juli vond besluitvorming plaats in Provinciale Staten. Het besluit luidt als volgt:

 De aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen, welke luiden als volgt:

 1. Verbeter de administratie en dossiervorming voor het inzicht in doelbereik.
 2. Verbreed de toepassing van social return naar alle categorieën van inkoop en professionaliseer de werkwijze.
 3. Overweeg de Bouwblokkenmethodiek te hanteren ten behoeve van de ‘moeilijke’ doelgroepen.
 4. Overweeg een uniforme aanpak voor Gelderland en Overijssel, bijvoorbeeld ten aanzien van het drempelbedrag en de omvang van de verplichting.
 5. Overweeg een integrale aanpak van de Participatiewet, de quotum-regeling en social return.
 6. Zorg voor inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.