Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
MEI 2023
Ondersteuning volksvertegenwoordigersBestuurlijke behandeling

Ondersteuning volksvertegenwoordigers

Goede ondersteuning is belangrijk voor een goed functionerende democratie, vindt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Geen luxe of bijzaak maar een essentiële voorwaarde voor het functioneren van een volksvertegenwoordiger en voor een sterke democratie, zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) eerder ook al aangaf in zijn advies.

Dat was voor ons dan ook een belangrijke reden om mee te doen aan het DoeMee-onderzoek  van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) naar de ondersteuning van volksvertegenwoordigers. Dit DoeMee-onderzoek bestaat uit een kwantitatieve inventarisatie van relevante kerngegevens. De resultaten van het onderzoek bieden de mogelijkheid om de ondersteuning van PS in Gelderland en Overijssel te vergelijken met de ondersteuning elders. Naast provinciale rekenkamers deden ook gemeentelijke rekenkamers en rekenkamers van waterschappen mee aan het DoeMee-onderzoek.

Normaalgesproken leidt een Rekenkameronderzoek tot conclusies en aanbevelingen. Dat is in dit geval niet zo. De bevindingen lenen zich daar niet voor en geven daartoe ook geen aanleiding.

Een visie op wat goede ondersteuning is en hoeveel daarvan nodig is, hangt samen met een visie op wat voor provinciale staten (PS) u wilt zijn. Met deze kengegevens bieden we grondslag voor het gesprek in PS over hoeveel ondersteuning nodig en wenselijk is. Hoe zit het met de omvang van de griffie (in budget en fte) van uw eigen provincie afgezet tegen die van een aantal andere provincies? Hoeveel budget wordt er in uw eigen en andere provincies uitgetrokken voor onderzoek & advies voor PS? Voor communicatie? Voor de ondersteuning via fractieassistenten?

Bestuurlijke behandeling

Het rapport is op 8 mei 2023 toegestuurd aan Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel.