Verkeer & vervoer

GEPUBLICEERDE ONDERZOEKEN

1) Risico's kanaliseren
September 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Op verzoek van Provinciale Staten van Overijssel heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar het kanaal Almelo - De Haandrik. Er zijn lessen te trekken... Meer
2) Follow-up groot onderhoud wegen en kunstwerken Overijssel
Januari 2020
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Follow-up groot onderhoud wegen en kunstwerken Om de doorwerking van rekenkameronderzoek te bevorderen voert de Rekenkamer follow-up onderzoek uit. I... Meer
3) Follow-up groot onderhoud wegen en kunstwerken Gelderland
Januari 2020
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Follow-up groot onderhoud wegen en kunstwerken Om de doorwerking van rekenkameronderzoek te bevorderen voert de Rekenkamer follow-up onderzoek uit. I... Meer
4) Goederenvervoer over water
Januari 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Inspanningen van de provincie Overijssel om goederenvervoer over water te stimuleren hebben nog niet geleid tot concrete resultaten. Weliswaar is... Meer
5) Grip op groot onderhoud Gelderland
maart 2016
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer onderzocht de mate waarin de provincie de kwaliteit en de financiële middelen voor het groot onderhoud aan wegen en kunstwerken hee... Meer
6) Grip op groot onderhoud Overijssel
Februari 2016
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer onderzocht de mate waarin de provincie Overijssel de kwaliteit en de financiële middelen voor het groot onderhoud aan wegen en kuns... Meer
7) Concessieverlening openbaar vervoer
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Provincie Overijssel regelt het openbaar vervoer in de regio (uitgezonderd Twente) en verleent daarvoor concessies. De Rekenkamer heeft onderzoek geda... Meer
8) Bestemming bereikt
Juli 2011
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Provincies willen met de aanleg en reconstructie van wegen de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren. Dit zijn voor de inwoners... Meer
9) Provinciale wegen
Februari 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer heeft in 2007 onderzocht of de provincies er alles aan doen om een groot provinciaal wegenproject goed te laten verlopen. Uit het onderz... Meer