Verkeer & vervoer

GEPUBLICEERDE ONDERZOEKEN

1) Stimuleren fietsvervoer Overijssel
februari 2023
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincie Overijssel stimuleert het fietsgebruik via een gestructureerde aanpak en heeft op die manier diverse fietsroutes met succes verbeterd, ee... Meer
2) Stimuleren fietsvervoer Gelderland
februari 2023
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie Gelderland heeft verschillende initiatieven genomen om het fietsgebruik te stimuleren. Via subsidies aan gemeenten heeft de provincie &eu... Meer
3) Risico's kanaliseren
September 2021
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Op verzoek van Provinciale Staten van Overijssel heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar het kanaal Almelo - De Haandrik. Er zijn lessen te trekken... Meer
4) Follow-up groot onderhoud wegen en kunstwerken Overijssel
Januari 2020
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Follow-up groot onderhoud wegen en kunstwerken Om de doorwerking van rekenkameronderzoek te bevorderen voert de Rekenkamer follow-up onderzoek uit. I... Meer
5) Follow-up groot onderhoud wegen en kunstwerken Gelderland
Januari 2020
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Follow-up groot onderhoud wegen en kunstwerken Om de doorwerking van rekenkameronderzoek te bevorderen voert de Rekenkamer follow-up onderzoek uit. I... Meer
6) Goederenvervoer over water
Januari 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Inspanningen van de provincie Overijssel om goederenvervoer over water te stimuleren hebben nog niet geleid tot concrete resultaten. Weliswaar is... Meer
7) Grip op groot onderhoud Gelderland
maart 2016
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer onderzocht de mate waarin de provincie de kwaliteit en de financiële middelen voor het groot onderhoud aan wegen en kunstwerken hee... Meer
8) Grip op groot onderhoud Overijssel
Februari 2016
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer onderzocht de mate waarin de provincie Overijssel de kwaliteit en de financiële middelen voor het groot onderhoud aan wegen en kuns... Meer
9) Concessieverlening openbaar vervoer
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Provincie Overijssel regelt het openbaar vervoer in de regio (uitgezonderd Twente) en verleent daarvoor concessies. De Rekenkamer heeft onderzoek geda... Meer
10) Bestemming bereikt
Juli 2011
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Provincies willen met de aanleg en reconstructie van wegen de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren. Dit zijn voor de inwoners... Meer
11) Provinciale wegen
Februari 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer heeft in 2007 onderzocht of de provincies er alles aan doen om een groot provinciaal wegenproject goed te laten verlopen. Uit het onderz... Meer