Ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

GEPUBLICEERDE ONDERZOEKEN

1) Grondwaterbescherming
5 juni 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Schoon drinkwater is van groot belang voor de volksgezondheid. In Gelderland en Overijssel wordt drinkwater gemaakt uit grondwater. Alle overheden heb... Meer
2) Wonen in Overijssel
26 september 2018
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De woningmarkt is door veranderingen in de economische situatie en overheidsbeleid voortdurend in beweging. Na de crisis is de woningmarkt stevig aang... Meer
3) Wonen in Gelderland
26 september 2018
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De woningmarkt is door veranderingen in de economische situatie en overheidsbeleid voortdurend in beweging. Na de crisis is de woningmarkt stevig aang... Meer
4) Waterveiligheid en -overlast in Gelderland
Mei 2018
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincies zijn mede verantwoordelijk voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast vanuit regionale wateren. De Rekenkamer Oost-Nederl... Meer
5) Waterveiligheid en -overlast in Overijssel
Mei 2018
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincies zijn mede verantwoordelijk voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast vanuit regionale wateren. De Rekenkamer Oost-Nederl... Meer
6) Follow-up grondverwerving
Juni 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Provincies hebben regelmatig grond nodig om beleidsdoelen te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen en fietspaden en het ontwikk... Meer
7) Follow-up bedrijventerreinen
Juni 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Het onderzoek 'van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet' is een vervolg op het onderzoek 'Bedrijventerreinen in de steigers' uit 2012. In dit... Meer
8) Aanpak grondverwerving Overijssel
November 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Overijssel omgaat met grondverwerving en welke risico’s zij daarbij loopt.... Meer
9) Aanpak grondverwerving Gelderland
September 2013
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Gelderland omgaat met grondverwerving en welke risico's zij daarbij loopt.... Meer
10) Bedrijventerreinen in de steigers
maart 2012
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Maatschappelijke zorgen over de verrommeling van het Nederlandse landschap leidden vanaf 2007 ertoe dat ‘zuinig en duurzaam ruimtegebruik’... Meer
11) Demografische krimp
December 2011
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
In 2011 hebben we verkennend onderzoek gedaan de rol van de provincie in het krimpbeleid.... Meer
12) Nationale landschappen
Mei 2010
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland is in april 2009 gestart met een tussentijdse evaluatie van het nationale landschappenbeleid van de provincies Gelderland... Meer
13) Follow-up verdrogingsbestrijding
April 2009
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
In het onderzoeksprotocol is aangegeven dat de Rekenkamer enige tijd na het aanbieden van een onderzoeksrapport een follow-up traject opstart. Het doe... Meer
14) Watertoets
Mei 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Het doel van het in mei 2008 gepubliceerde onderzoek was om duidelijk te maken in hoeverre de provincies de watertoets gebruiken om het waterhuishoudk... Meer
15) Verdrogingsbestrijding
December 2006
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Hoewel Nederland bekend staat als waterland, zijn grote delen van de natuur verdroogd. Deze verdroging vormt vooral een probleem voor natuur en landsc... Meer
16) Wonen, zorg en welzijn voor ouderen
Mei 2006
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Uit het onderzoek bleek dat g... Meer