Milieu, energie & klimaat

GEPUBLICEERDE ONDERZOEKEN

1) Omgevingsdienst Twente
oktober 2023
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Samen met een aantal Twentse Rekenkamers hebben we onderzoek gedaan naar de Omgevingsdienst Twente (ODT). Het verkennende onderzoek geeft inzicht in d... Meer
2) Warmtenetten Gelderland
December 2020
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie Gelderland zet in op warmtenetten om haar energiedoelstellingen te halen en bij te dragen aan het landelijke klimaatakkoord en het Geld... Meer
3) Inspannen voor draagvlak
November 2020
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Wat doen de provincies Gelderland en Overijssel om het draagvlak voor hernieuwbare energie zoals wind- en zonneparken te bevorderen? Die vraag staat c... Meer
4) VTH Gelderland
November 2019
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer Oost-Nederland onderz... Meer
5) Energietransitie
December 2018
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Klimaatverandering en de effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen worden op alle schaalniveaus gezien als een maatschappelijk probleem. Ener... Meer
6) Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdienst Overijssel
Oktober 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincie Overijssel heeft het opdrachtgeverschap voor de BRZO-omgevingsdienst weinig adequaat ingevuld. Dit vraagt van GS een herziening van het o... Meer
7) Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdienst Gelderland
Oktober 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie Gelderland heeft een duidelijke structuur voor het opdrachtgeverschap naar de BRZO-omgevingsdienst neergezet. Mede in het licht van de ui... Meer
8) Energietransitie Gelderland
december 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
In 2014 onderzochten we het Gelderse programma Energietransitie 2012-2015. We constateren dat de provincie veel inspanningen heeft verricht maar... Meer
9) Bodemsanering
December 2010
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de aanpak voor bodemsanering in de provincies Gelderland en Overijssel. Haar conclusie i... Meer