Economie & arbeidsmarkt

GEPUBLICEERDE ONDERZOEKEN

1) Circulaire economie Gelderland
Oktober 2020
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht de voorbeeldrol van de provincie Gelderland in de circulaire economie. Met de eigen inkoopkracht wil de provin... Meer
2) Circulaire economie Overijssel
Oktober 2020
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De provincie Overijssel wil met haar eigen inkoopkracht het goede voorbeeld geven in de transitie naar een circulaire economie. In de inkoop- en aanbe... Meer
3) Lessen voor Innovatie
Januari 2018
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
In 2010 publiceerden we een onderzoek over de Innovatieroute Twente. Hierin hebben we zes innovatieprojecten nader onderzocht. We zijn inmiddels... Meer
4) XL Park, de lessen
Februari 2017
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Op verzoek van PS Overijssel deed de rekenkamer onderzoek naar het XL Businesspark Twente.... Meer
5) Follow-up bedrijventerreinen
Juli 2015
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Het onderzoek 'van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet' is een vervolg op het onderzoek 'Bedrijventerreinen in de steigers' uit 2012. In dit... Meer
6) Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt
November 2014
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
Het onderzoek naar de Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA’s) is uitgevoerd omdat verschillende fracties meer zicht te wilden op het werk va... Meer
7) Bedrijventerreinen in de steigers
maart 2012
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
Maatschappelijke zorgen over de verrommeling van het Nederlandse landschap leidden vanaf 2007 ertoe dat ‘zuinig en duurzaam ruimtegebruik’... Meer
8) Innovatieroute Twente
Oktober 2010
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
De Innovatieroute Twente is een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel, de Regio Twente, ondernemingen, en onderwijs- en onderzoeksinstellin... Meer
9) Oost NV
November 2008
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de provincies Gelderland en Overijssel sturing geven aan Oost NV. Het onderz... Meer