Cultuur & welzijn

GEPUBLICEERDE ONDERZOEKEN

1) Immaterieel erfgoed Overijssel
Juni 2024
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Immaterieel erfgoed is het erfgoed dat je niet kunt vastpakken. Het gaat meestal om culturele activiteiten die mensen ondernemen of organiseren. Mense... Meer
2) Cultureel Ondernemerschap Overijssel
Juli 2016
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
Cultureel ondernemerschap was in de beleidsperiode 2013-2016 een onderdeel van één van de hoofddoelen van het cultuurbeleid en speerpunt... Meer
3) Cultureel Ondernemerschap Gelderland
Maart 2016
ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
De provincie Gelderland heeft vanaf 2013 actief ingezet op het stimuleren van cultureel ondernemerschap, maar de resultaten daarvan blijven achter bij... Meer
4) (On)verantwoord wachten op jeugdzorg
April 2012
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De afgelopen jaren is door de overheid flink geïnvesteerd in het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg. In diverse onderzoeken is geco... Meer
5) Verkenning jeugdzorg
Mei 2009
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in de eerste helft van 2009 een verkenning uitgevoerd naar het thema jeugdzorg. Het doel van deze verkenning was om... Meer
6) Wonen, zorg en welzijn voor ouderen
Mei 2006
ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Uit het onderzoek bleek dat g... Meer