Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
EIND 2024

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Taco Schaaf
Onderzoeker
Maaike van Elteren
Onderzoeker
Edo Gies
Lidrapporteur bestuur
Samenvatting

Samenvatting

Provincies zijn verantwoordelijk voor het stads-, streek- en gedecentraliseerde treinvervoer. Het gebruik van het openbaar vervoer (OV) is echter nog niet terug op het niveau van voor de coronapandemie en er zijn zorgen over de financiering. De provincie bestuurt zelf geen bussen of treinen maar verleent concessies aan vervoerders. In 2017 besloten de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland de handen in één te slaan en de aanbesteding van de OV-concessies gezamenlijk aan te pakken. Op basis van het beleid van de drie provincies is de nota van uitgangspunten voor de concessieverlening vastgesteld door de Provinciale Staten. Het verbeteren van de bereikbaarheid is hierin één van de hoofdopgaven. In dit onderzoek willen we kijken naar de doeltreffendheid van het beleid op het gebied van het openbaar vervoer. Daarbij willen we ook aandacht besteden aan het gebruik en de inzet op andere mobiliteitsdiensten en flexibel openbaar vervoer.