Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
VIERDE KWARTAAL 2024

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan risicomanagement
persbericht start onderzoek risicomanagement

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Karen IJssels
Onderzoeker
Hanneke Muilwijk
Onderzoeker
Saskia van der Haagen
Lid rapporteur Bestuur

Risicomanagement

Risico's nemen is onvermijdelijk. Zeker voor provincies met ambitie. Bij het nemen van risico's hoort nadrukkelijk ook een gedegen beheersing van de risico's. Dit wordt het risicomanagement genoemd. Risico's die niet goed beheerst worden, kunnen namelijk in sommige gevallen leiden tot vervelende gevolgen voor bewoners en bedrijven en financiële en juridische consequenties hebben. Een goede beheersing kan het mislukken van projecten voor de provincie niet voorkomen, wel wordt de kans erop kleiner en kunnen de gevolgen ervan verminderd worden. Het risicomanagement ligt primair bij Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. Omdat PS moeten kunnen vertrouwen op goed risicomanagement op het moment dat zij gevraagd worden een besluit te nemen over een nieuw project, is het van belang om de staat van het risicomanagement eens onder de loep te nemen.