Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
NOVEMBER 2024

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Karen IJssels
Onderzoeker

Energiebesparings- en informatieplicht

Naast het opwekken van hernieuwbare energie is energiebesparing een belangrijke pijler in de energietransitie en daarmee voor het behalen van de klimaatdoelen. We nemen deel aan het DoeMee onderzoek dat de NVRR uitvoert naar toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht van bedrijven en instellingen. De energiebesparingsplicht is van toepassing op grootverbruikers en gaat om investeringen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Ook komt in het onderzoek de informatieplicht aan de orde, te weten het (eens per vier jaar) actief informeren van de Rijksdienst voor Ondernemend nederland over de energiebesparende maatregelen die zijn genomen.

Toezicht en handhaving op beide onderdelen is als taak belegd bij de Omgevingsdiensten, waar provincie (en gemeenten) opdrachtgever voor zijn. 

Naast het DoeMee-onderzoek zullen wij een aanvullend onderzoek uitvoeren op het gebied van energiebesparing, de focus daarvan wordt op een later moment bepaald.