Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
SEPTEMBER 2024

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Suzanne Spenkelink
Onderzoeker
Jurian Schepers
Onderzoeker
Saskia van der Haagen
Lidrapporteur bestuur

Immaterieel erfgoed Gelderland

Erfgoed heeft historische waarde, waarde voor de leefomgeving en een verbindende waarde. Bij immaterieel erfgoed gaat het om de niet-tastbare aspecten van erfgoed, zoals festiviteiten, tradities, rituelen, sociale praktijken en ambachten. Dit wordt van generatie op generatie doorgegeven en door een gemeenschap gedragen. Het is van belang om dit immaterieel erfgoed te beschermen, omdat het een belangrijk onderdeel is van de identiteit en cultuur van een samenleving. 

Volgens UNESCO ligt de verantwoordelijkheid voor het levend en actueel houden van immaterieel erfgoed bij gemeenschappen, individuen of groepen die het beoefenen. Nederland heeft het UNESCO-verdrag voor immaterieel erfgoed getekend. Daarmee is afgesproken dat het Rijk (bepaalde) maatregelen ter bescherming van het immaterieel erfgoed moet nemen. Een provincie kan zelf bepalen in hoeverre zij wil inzetten op immaterieel erfgoed. Dat is een keuze. De Rekenkamer gaat onderzoeken hoe de inzet van Gelderland en Overijssel op het gebied van immaterieel erfgoed eruit ziet en wat de resultaten zijn. 

De uitkomsten van het onderzoek naar de inzet van de provincie Overijssel bij immaterieel erfgoed zijn in juni 2024 verschenen (zie hier). Het onderzoek naar de inzet van de provincie Gelderland wordt naar verwachting september 2024 gepubliceerd.