Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
TWEEDE KWARTAAL 2024

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Floortje Dijkema
Onderzoeker
Suzanne Spenkelink
Onderzoeker
Jurian Schepers
Onderzoeker
Saskia van der Haagen
Lidrapporteur bestuur

Immaterieel erfgoed

Erfgoed heeft historische waarde, waarde voor de leefomgeving en een verbindende waarde. Bij immaterieel erfgoed gaat het om de niet-tastbare aspecten van erfgoed, zoals festiviteiten, tradities, rituelen, sociale praktijken en ambachten. Dit wordt van generatie op generatie doorgegeven en door een gemeenschap gedragen. Het is van belang om dit immaterieel erfgoed te beschermen, omdat het een belangrijk onderdeel is van de identiteit en cultuur van een samenleving. 

Volgens Unesco ligt de verantwoordelijkheid voor het levend en actueel houden van immaterieel erfgoed bij gemeenschappen, individuen of groepen die het beoefenen. Nederland heeft het Unesco-verdrag voor immaterieel erfgoed getekend. Daarmee is afgesproken dat het Rijk (bepaalde) maatregelen ter bescherming van het immaterieel erfgoed moet nemen. Een provincie kan zelf bepalen in hoeverre zij wil inzetten op immaterieel erfgoed. Dat is een keuze. De Rekenkamer gaat onderzoeken hoe de inzet van Gelderland en Overijssel op het gebied van immaterieel erfgoed eruit ziet en wat de resultaten zijn. 

Het huidige cultuur- en erfgoedbeleid van zowel Gelderland als Overijssel loopt tot 2025. Daarom is het volgens de Rekenkamer een goed moment om de inzet op het gebied van immaterieel erfgoed tegen het licht te houden. De resultaten kunnen dan betrokken worden bij de actualisatie van het beleid. Het onderzoek van de Rekenkamer zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 worden gepubliceerd.