Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
MEI 2010
Samenvatting

Nationale landschappen

De Rekenkamer Oost-Nederland is in april 2009 gestart met een tussentijdse evaluatie van het nationale landschappenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel.

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Er zijn door de rijksoverheid in Nederland twintig nationale landschappen aangewezen, waarvan er twee in Overijssel liggen en zeven liggen geheel of gedeeltelijk in Gelderland. Het doel van het rijksbeleid is om de kernkwaliteiten van de nationale landschappen te behouden, duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor de nationale landschappen. De Rekenkamer wil met het onderzoek inzicht verschaffen in de wijze waarop de provincies Overijssel en Gelderland deze verantwoordelijkheid in de praktijk hebben opgepakt en gaat na wat de eerste resultaten zijn van het gevoerde beleid.