Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
OKTOBER 2010

Beschikbare downloads

Rapport
Persbericht
Samenvatting

Innovatieroute Twente

De Innovatieroute Twente is een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel, de Regio Twente, ondernemingen, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen en is gericht op het duurzaam versterken van de economische structuur. Met het onderzoek wil de Rekenkamer inzicht bieden in de doelgerichtheid van de Innovatieroute en mogelijke verbeterpunten daarbij.


De Innovatieroute bestaat inmiddels uit 40 projecten met in totaal een financiële investering van € 168 mln. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de middelen voor de Innovatieroute nog onvoldoende doelgericht worden ingezet. Dit komt met name door gebrekkige sturing en beperkte informatie over de voortgang. De Rekenkamer ziet hierin een risico voor het voortbestaan van de Innovatieroute omdat het financieel en bestuurlijk draagvlak bij de partners van de Innovatieroute hierdoor sterk af kan nemen.