Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
DECEMBER 2010
Samenvatting

Bodemsanering

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de aanpak voor bodemsanering in de provincies Gelderland en Overijssel.

Haar conclusie is dat de provincies effectieve keuzes hebben gemaakt voor het realiseren van de prestaties voor de periode 2005-2009. Tegelijkertijd is het echter niet helder of de gemaakte keuzes ook leiden tot het behalen van de doelstellingen in 2015. Daarbij gaat het om de aanpak van de verontreinigde locaties met risico’s voor de volksgezondheid. De provincies hebben toegezegd begin 2011 met een onderbouwde aanpak te komen.

Het onderzoek ‘Saneren is vooruitzien’ is op 8 december 2010 gepresenteerd aan Provinciale Staten van Overijssel en op 15 december 2010 aan Provinciale Staten van Gelderland.