Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
MEI 2009

Beschikbare downloads

Verkenning
Brief geen onderzoek
Samenvatting

Verkenning jeugdzorg

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in de eerste helft van 2009 een verkenning uitgevoerd naar het thema jeugdzorg. Het doel van deze verkenning was om te inventariseren op welk aspect van de jeugdzorg een onderzoek door de Rekenkamer toegevoegde waarde heeft. In de verkenning zijn de volgende onderwerpen in beeld gebracht:

  • de taken en bevoegdheden van de provincie ten aanzien van de jeugdzorg
  • het jeugdzorgbeleid in de provincies Gelderland en Overijssel
  • de provinciale financieringsstromen voor de jeugdzorg
  • recente en te verwachten onderzoeken op het gebied van jeugdzorg

Op 24 juni 2009 heeft de Rekenkamer in een gezamenlijk overleg met Statenleden van Gelderland en Overijssel gesproken over de inhoud van de verkenning en de mogelijke invulling van het onderzoek naar jeugdzorg. Uit de verkenning blijkt dat er veel ontwikkelingen gaande zijn binnen de jeugdzorg. Ook gaat de sector al enige tijd gebukt onder een groot aantal onderzoeken en rapportageverplichtingen, wat ten koste gaat van het ‘gewone’ werk.

Tijdens de bijeenkomst met Statenleden is door de Rekenkamer een drietal opties voor onderzoek naar voren gebracht. Een van de opties was om op dit moment geen onderzoek uit te voeren, gezien de hoge onderzoeksdichtheid en vele ontwikkelingen in de jeugdzorg. Een groot deel van de aanwezige Statenleden heeft de Rekenkamer opgeroepen op korte termijn geen onderzoek te doen naar jeugdzorg zodat de jeugdzorg zich op haar kerntaken kan concentreren. Mede op basis van deze reactie heeft het bestuur van de Rekenkamer besloten om tot en met 2010 geen onderzoek uit te voeren naar jeugdzorg. Wel zal de Rekenkamer het thema blijven volgen voor mogelijk onderzoek na 2010. De suggesties die tijdens de bijeenkomst door Statenleden hiervoor zijn gedaan, zullen daarbij meegenomen worden.