Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
APRIL 2009

Beschikbare downloads

Follow-up rapport
Samenvatting

Follow-up verdrogingsbestrijding

In het onderzoeksprotocol is aangegeven dat de Rekenkamer enige tijd na het aanbieden van een onderzoeksrapport een follow-up traject opstart. Het doel daarvan is inzicht te verkrijgen in de mate waarin een onderzoek een bijdrage levert aan het verbeteren van het provinciaal beleid en om inzicht te krijgen in de acties die zijn ondernomen op het desbetreffende terrein. 

Het follow-up rapport verdrogingsbestrijding is in april 2009 aangeboden aan PS, GS en overige betrokkenen. De algemene conclusie uit dit follow-up rapport is dat verdrogingsbestrijding in beide provincies in beeld is, maar dat men alert dient te blijven op ontwikkelingen op dat gebied.