Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
MEI 2008
Samenvatting

Watertoets

Het doel van het in mei 2008 gepubliceerde onderzoek was om duidelijk te maken in hoeverre de provincies de watertoets gebruiken om het waterhuishoudkundige belang in de ruimtelijke ordening te waarborgen. Dit is gedaan door te kijken naar de wijze waarop de provincies invulling geeft aan de verschillende rollen rondom de watertoets.

De hoofdconclusie luidt dat er goede stappen zijn gezet door de provincies Overijssel en Gelderland. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat er nog geen systematisch inzicht bestaat bij PS en GS in de effectiviteit van de watertoets. Opzet en uitvoering van het onderzoek was een samenwerkingsverband tussen de Zuidelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Oost-Nederland. Om die reden is er in juli 2008 een bestuurlijke brief verstuurd aan de beide Staten. Het doel daarvan was om op basis van de provinciespecifieke rapporten (Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel) enkele aandachtspunten aan te reiken voor de genoemde Provinciale Staten.