Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
FEBRUARI 2008
Samenvatting

Provinciale wegen

De Rekenkamer heeft in 2007 onderzocht of de provincies er alles aan doen om een groot provinciaal wegenproject goed te laten verlopen. Uit het onderzoek komt naar voren dat scherper sturen van grote wegenprojecten door de provincies Gelderland en Overijssel noodzakelijk is. Zo duren projecten bijvoorbeeld regelmatig langer dan gepland en is het niet altijd duidelijk of de provincie de belangrijkste knelpunten aanpakt.

De Rekenkamer adviseerde de provincies onder andere om duidelijke afspraken te maken over wie wanneer besluit over grote wegenprojecten. De Rekenkamer achtte het wenselijk dat de provincies duidelijker aangeven waarom bepaalde knelpunten wel worden opgepakt en andere niet. Ook kon risicomanagement en het evalueren van projecten verder worden ontwikkeld.