Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
JUNI 2007
Samenvatting

Follow-up quickscan jaarstukken

In 2007 voerden we een follow-up onderzoek naar de Quickscan jaarstukken uit. Het resultaat publiceerden we in ons jaarverslag van 2006. 

Resultaat follow-up traject 
De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport waren voor de provincie Gelderland herkenbaar. Men is bezig gegaan met een verbeterslag ten aanzien van de beleidsrekening. Het gaat daarbij onder andere om de verbetering van de indicatoren. In de beleidsrekening 2006 wordt per programma antwoord gegeven op de vraag of de doelen zijn gehaald en worden verschillen tussen begroting en rekening per programma toegelicht. Uit het follow-up onderzoek komt naar voren dat het rekenkamerrapport heeft gezorgd voor een versnelling van deze verbeterslag van de beleidsrekening.