Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
MEI 2006
Samenvatting

Wonen, zorg en welzijn voor ouderen

De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel.

Uit het onderzoek bleek dat gemeenten die het ouderenbeleid moeten uitvoeren zeer tevreden waren over de ondersteuning door de provincie Overijssel. Er kwam ook naar voren dat de provincie Overijssel zou moeten werken aan een visie waaruit duidelijker blijkt wat de provincie wil betekenen voor ouderen in de provincie.

Voor de provincie Gelderland gold dat de eigen rol goed was doordacht, maar dat het beleid te weinig rekening hield met wensen en behoeften van gemeenten. In haar aanbevelingen adviseerde de Rekenkamer de provincie Gelderland om gemeenten meer te betrekken, om daarmee meer aan te sluiten bij lokale wensen en behoeften.