Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
DECEMBER 2006
Samenvatting

Verdrogingsbestrijding

Hoewel Nederland bekend staat als waterland, zijn grote delen van de natuur verdroogd. Deze verdroging vormt vooral een probleem voor natuur en landschap, omdat hierdoor gevoelige plant- en diersoorten verdwijnen en andere toch al veel voorkomende soorten juist blijven bestaan. De provincie heeft de regie als het gaat om de aanpak van verdrogingsbestrijding. Waterschappen zijn de belangrijkste uitvoerder van het beleid. 

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2006 een onderzoek afgerond naar het provinciale beleid ten aanzien van verdrogingsbestrijding. In zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel is bekeken hoe het verdrogingsbeleid de afgelopen jaren is vormgegeven. Ook is onderzocht in hoeverre het verdrogingsbeleid is afgestemd met waterschappen. 

Uit het onderzoek blijkt dat het provinciale verdrogingsbeleid in beide provincies onvoldoende van de grond komt. Hoewel er wel enkele resultaten zijn geboekt, worden de doelen niet gehaald. Dit komt doordat er onvoldoende betrokkenheid is getoond. Bovendien hebben beide provincies weinig van het verleden geleerd. 

De Rekenkamer heeft de provincies daarom geadviseerd hun betrokkenheid te vergroten. Daarbij is het van belang dat er duidelijke keuzes worden gemaakt ten aanzien van het verdrogingsbeleid. Ook de afstemming met waterschappen moet concreter worden uitgewerkt.