Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
APRIL 2006

Beschikbare downloads

Quickscan Jaarstukken
Samenvatting

Quick-scan jaarstukken 2005

Gedeputeerde Staten leggen in het jaarverslag verantwoording af aan Provinciale Staten. De Provinciale Staten kunnen zo nagaan of de afgesproken doelen zijn behaald en of het geld op een goede manier is besteed. De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht of de beleidsrekening 2005 het vereiste inzicht bood. Uit het onderzoek bleek dat Provinciale Staten van Gelderland aan de hand van de beleidsrekening moeizaam konden bepalen of doelen waren behaald. Door relatief kleine aanpassingen waren er wel grote stappen vooruit te maken.