Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
NOVEMBER 2014

Beschikbare downloads

Handreiking WGR
SamenvattingWebinar

Sturing & toezicht op gemeenschappelijke regelingen

De Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaders van gemeenschappelijke regelingen waarbij de provincie Overijssel betrokken. In het bijzonder hebben we gekeken naar het ADT en RBT. De verkenning biedt inzicht in de keuzemogelijkheden van de Provinciale Staten bij de oprichting van een gemeenschappelijke regeling. 

Het onderzoek liep parallel aan het advies van de Commissie van Wijzen over de Luchthaven Twente.


Het onderzoek heeft geresulteerd in een handreiking voor sturing en toezicht op gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is er een webinar beschikbaar waarin dieper wordt ingegaan op de wijze waarop Statenlenden met een gemeenschappelijke regeling kunnen omgaan. Hieronder staan de belangrijkste stappen kort weergegeven. Download voor meer informatie de handreiking of bekijk het webinar.

Sturing & toezicht op gemeenschappelijke regelingen

Op 5 november heeft Rob de Greef van KokxDeVoogd een webinar bij de provincie Overijssel gegeven over gemeenschappelijke regelingen. Het betreft een uitgebreide toelichting op de wijze waarop Statenleden kunnen handelen bij gemeenschappelijke regelingen.