Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
MEI 2020 (OV) / SEPTEMBER 2020 (GLD)
Aandachtspunten OverijsselAandachtspunten Gelderland

Aandachtspunten Overijssel

In onze aanbevelingen geven we PS regelmatig suggesties om de informatievoorziening te verbeteren. Een enkele keer wijzen we hierbij de P&C cyclus als logische plek aan of besluiten PS dat het daar een plek verdient, zoals we recent zagen bij natuurcompensatie. Ook GS geven in reactie op een rekenkamerrapport wel eens aan dat een aanbeveling binnen de P&C cyclus zijn beslag kan krijgen.

Om PS te ondersteunen bij hun controlerende rol hebben we gekeken naar PS-besluiten over aanbevelingen uit rekenkameronderzoeken die in het jaarverslag 2019 van de provincie Overijssel zichtbaar zouden moeten zijn. In zijn algemeenheid zien we dat de meeste dat de meeste aanbevelingen die betrekking hebben op de verantwoording in het jaarverslag wel op de één of andere manier zijn opgepakt. De bevindingen per onderzoek staan in de brief aan PS. Daarnaast hebben we op basis van de wijze waarop aanbevelingen in het jaarverslag 2019 van de provincie Overijssel zijn opgepakt vier aandachtspunten. 

1. Concrete doelen dragen bij aan heldere verantwoording

2. Monitors geven meer inzicht als er een koppeling met doelen wordt gelegd

3. Informatie op het juiste aggregratieniveau helpt bij het vinger aan de pols
    houden

4. Procesinformatie draagt bij aan vertrouwen maar zegt weinig over het resultaat

Aandachtspunten Gelderland

In onze aanbevelingen geven we PS regelmatig suggesties om de informatievoorziening te verbeteren. Een enkele keer wijzen we hierbij de P&C cyclus als logische plek aan of besluiten PS dat het daar een plek verdient. Ook GS geven in een reactie op een rekenkamerrapport wel eens aan dat een aanbeveling binnen de P&C cyclus zijn beslag kan krijgen. 

Om PS te ondersteunen, hebben we gekeken naar PS-besluiten over aanbevelingen uit rekenkameronderzoeken die raken aan de informatie in de P&C cyclus. We keken daarbij ook naar de opvolging van dit type aanbevelingen in het provinciale jaarverslag 2019. De uitkomst hiervan treft u in de brief aan PS. De algemene punten die we hieruit halen voor de doorontwikkeling van de P&C cyclus zijn de volgende.

1. Beleidsdoelen zijn het vertrekpunt voor een betekenisvolle P&C cyclus

2. Concrete doelen dragen bij aan een heldere verantwoording

3. Verantwoord zoveel mogelijk centraal

4. Infographics geven meer inzicht als er een koppeling met doelen wordt gelegd

5. Informatie op het juiste aggregratieniveau helpt bij het vinger aan de pols
    houden