Gepubliceerde
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
FEBRUARI 2019 (GLD) / MAART 2019 (OV)

Adaptieve bestuursstijl

De overheid pakt steeds meer thema’s op in samenwerking met anderen, andere overheden, maar ook bedrijven en organisaties. Ook vanuit de maatschappij ontstaan andere verwachtingen en wensen in relatie tot de overheid. Dat maakt dat er andere werkwijzen nodig zijn en ook een bij de situatie passende bestuursstijl; adaptieve bestuursstijl.

De Rekenkamer heeft bekeken op welke manier PS hun rol hebben ingevuld bij een thema waarbij de provincie samen met partners aan de slag is gegaan. De reflectie daarover is in een brief aan PS toegezonden. Bij beide provincies zien we dat de Staten aandacht hebben voor het gegeven dat een andere manier van werken ook gevolgen heeft voor hun rol. Het bewustzijn van hun rol in de praktijk kan, zowel bij PS als bij GS, nog wat aangescherpt worden.

De Rekenkamer heeft aangeboden om na de verkiezingen het gesprek hierover aan te gaan.