Over ons

Rekenkamer Oost-Nederland
Sijzenbaanplein 11-15
7411 HL Deventer
Telefoon: 0570 66 58 00
e-mail: info@rekenkameroost.nl

Verklaringen


Privacy
Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamer Oost-Nederland verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Ons uitgangspunt is altijd dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om onderzoek te kunnen doen. Daarom beschrijft de Rekenkamer graag waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Dit kunt u lezen in onze privacyverklaring. In het verwerkingsregister staan de verwerkingen van persoonsgegevens die we als Rekenkamer doen.

Toegankelijkheid

In de toegankelijkheidsverklaring leest u wat de Rekenkamer doet aan de toegankelijkheid van de informatie op haar website.