Over ons

Rekenkamer Oost-Nederland
Sijzenbaanplein 11-15
7411 HL Deventer
Telefoon: 0570 66 58 00
e-mail: info@rekenkameroost.nl

Missie

De Provinciale Staten (PS) van Overijssel en Gelderland hebben in 2005 de Rekenkamer Oost-Nederland ingesteld. De provincies hebben daarvoor een gemeenschappelijke regeling met elkaar gesloten die in 2020 geactualiseerd is.

De missie van de Rekenkamer luidt;
Het versterken van het bestuurlijk functioneren van de provincies Gelderland en Overijssel en de daarmee verbonden organen. Dit willen wij bereiken door - met onderzoek - een bijdrage te leveren aan:

  - de controlerende en kaderstellende verantwoordelijkheden van PS;

  - het lerend vermogen van de provincies;

  - de publieke verantwoording (vertrouwen en transparantie).

Vanuit dit perspectief richt de Rekenkamer zich zowel op doelmatigheid (efficiency), doeltreffendheid (effectiviteit), als rechtmatigheid van het bestuurlijk presteren en functioneren van de provincies. We richten ons niet alleen op ex post onderzoek aan het eind van het beleidsproces, maar op al die momenten in het beleidsproces, waar onderzoek effectief kan zijn.

De Rekenkamer kenmerkt zich door haar onafhankelijke positie ten opzichte van de provincies Gelderland en Overijssel. Deze onafhankelijkheid komt tot uitdrukking in de onderzoeksprogrammering en -uitvoering.