Over ons

Rekenkamer Oost-Nederland
Achter de Muren Zandpoort 6
7411 GE Deventer
Telefoon: 0570 66 58 00
e-mail: info@rekenkameroost.nl

Begroting en Jaarverslag

Rekenkamer Oost-Nederland stelt jaarlijks een (ontwerp) begroting op en legt verantwoording af in haar jaarverslag. Wij zijn daarbij gehouden aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. In Gemeenschappelijke Regeling Rekenkamer Oost-Nederland is vastgelegd dat de Provinciale Staten van beide provincies in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze over de ontwerpbegroting te geven waarna het bestuur van de Rekenkamer de begroting vaststelt.

Meest recente begroting:            Meest recente jaarstukken:  

 Begroting 2019 

  

Begroting 2018

 

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2015

Begroting 2014

 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012