Over ons

Rekenkamer Oost-Nederland
Sijzenbaanplein 11-15
7411 HL Deventer
Telefoon: 0570 66 58 00
e-mail: info@rekenkameroost.nl

Begroting en Jaarverslag

Rekenkamer Oost-Nederland stelt jaarlijks een (ontwerp) begroting op en legt verantwoording af in haar jaarverslag. Wij zijn daarbij gehouden aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. In Gemeenschappelijke Regeling Rekenkamer Oost-Nederland is vastgelegd dat de Provinciale Staten van beide provincies in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze over de ontwerpbegroting te geven waarna het bestuur van de Rekenkamer de begroting vaststelt.

Meest recente begroting:            Meest recente jaarstukken:  

Begroting 2024

Begroting 2023 

Begroting 2022

Begroting 2021

 

  

 

 

Jaarstukken 2023


Jaarstukken 2022

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2020