Over ons

Rekenkamer Oost-Nederland
Achter de Muren Zandpoort 6
7411 GE Deventer
Telefoon: 0570 66 58 00
e-mail: info@rekenkameroost.nl

Begroting en Jaarverslag

Rekenkamer Oost-Nederland stelt jaarlijks een (ontwerp) begroting op en legt verantwoording af in haar jaarverslag. Wij zijn daarbij gehouden aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. In Gemeenschappelijke Regeling Rekenkamer Oost-Nederland is vastgelegd dat de Provinciale Staten van beide provincies in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze over de ontwerpbegroting te geven waarna het bestuur van de Rekenkamer de begroting vaststelt.

Meest recente begroting:            Meest recente jaarstukken:  

Begroting 2022

  

Begroting 2021

Begroting 2020

Begroting 2019 

 

 

Jaarverslag 2020


Bijlage Overijssel
Bijlage Gelderland

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018