Over ons

Rekenkamer Oost-Nederland
Achter de Muren Zandpoort 6
7411 GE Deventer
Telefoon: 0570 66 58 00
e-mail: info@rekenkameroost.nl

Bestuur

De Rekenkamer Oost-Nederland kent een collegiaal bestuur bestaande uit drie leden waaronder de voorzitter. De leden worden door Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel voorgedragen en benoemd voor een termijn van zes jaar. 

 

 

De heer ir. T.J.A. (Edo) Gies is sinds 1 januari 2016 bestuurslid bij de Rekenkamer Oost-Nederland. Naast bestuurslid is hij adviseur en onderzoeker bij Wageningen Environmental Research (WENR). Ook is hij lid van de Rekenkamercommissie waterschappen Rivierenland (WSRL) en De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

 

      

 De heer drs. M.M.S. (Michael) Mekel is sinds 1 januari 2014 voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland. Naast zijn voorzitterschap is hij strategisch raadsadviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur. Sinds 19 juli 2017 is hij tevens plv. bestuurder bij de Randstedelijke Rekenkamer. Per 1 maart 2023 is hij ook lid van de beoordelingscommissie Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia 2022 (NWA-ORC 2022) bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
 

   

 Mevrouw drs. S.C. (Saskia) van der Haagen is sinds 1 juni 2019 bestuurslid bij de Rekenkamer Oost-Nederland. Daarnaast is zij hoofd van de afdeling Bestuur, Directie en Strategie bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.