Over ons

Rekenkamer Oost-Nederland
Sijzenbaanplein 11-15
7411 HL Deventer
Telefoon: 0570 66 58 00
e-mail: info@rekenkameroost.nl

Bestuur

De Rekenkamer Oost-Nederland kent een collegiaal bestuur bestaande uit drie leden waaronder de voorzitter. De leden worden door Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel voorgedragen en benoemd voor een termijn van zes jaar. 

 

 

De heer ir. T.J.A. (Edo) Gies is sinds 1 januari 2016 bestuurslid bij de Rekenkamer Oost-Nederland. Naast bestuurslid is hij adviseur en onderzoeker bij Wageningen Environmental Research (WENR). Ook is hij lid van de Rekenkamer Waterschap Rivierenland (WSRL) en De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

 

      

 De heer drs. M.M.S. (Michael) Mekel is sinds 1 januari 2014 voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland. Naast zijn voorzitterschap is hij strategisch raadsadviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. 
 

   

 Mevrouw drs. S.C. (Saskia) van der Haagen is sinds 1 juni 2019 bestuurslid bij de Rekenkamer Oost-Nederland. Per 1 oktober is zij interim directeur bij de Randstedelijke Rekenkamer. M.i.v. februari 2024 werkt zij als adviseur samen met PRCS.