Over ons

Rekenkamer Oost-Nederland
Achter de Muren Zandpoort 6
7411 GE Deventer
Telefoon: 0570 66 58 00
e-mail: info@rekenkameroost.nl

Bestuur

De Rekenkamer Oost-Nederland kent een collegiaal bestuur bestaande uit drie leden waaronder de voorzitter. De leden worden door Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel voorgedragen en benoemd voor een termijn van zes jaar. 

 

 

De heer ir. T.J.A. (Edo) Gies is sinds 1 januari 2016 bestuurslid bij de Rekenkamer Oost-Nederland. Naast bestuurslid is hij adviseur en onderzoeker bij Alterra Wageningen UR.

 

      

 De heer drs. M.M.S. (Michael) Mekel is sinds 1 januari 2014 voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland. Naast zijn voorzitterschap is hij strategisch raadsadviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en rapporteur bij de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Sinds 19 juli 2017 is hij tevens plv. bestuurder bij de Randstedelijke Rekenkamer.
 

    

 

Mevrouw B. (Bea) Vlieger-Ruitenberg MBA is sinds 1 januari 2015 bestuurslid bij de Rekenkamer Oost-Nederland. Naast bestuurslid is zij manager Financiën en Facilitair bij de zorgaanbieder Reinaerde in Utrecht en commissaris bij Afvalsturing Friesland.

 

         

In onderstaande video's stellen de bestuursleden zich voor: