Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
VIERDE KWARTAAL 2023

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Aankondigingsbrief rekenkameronderzoek
Onderzoeksvoorstel

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Omgevingsdienst Twente

Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en hand-having  (VTH)  bij complexe bedrijven. De provincie maar ook gemeenten voeren de VTH-taken niet allemaal zelf uit: sinds 2013 is het wettelijk verplicht om de uitvoering van bepaalde VTH-taken bij omgevingsdiensten te beleggen. Uit landelijke onderzoek blijkt dat deze uitvoering te wensen over laat. Reden voor Twentse Rekenkamers(commissie)s om gezamenlijk onderzoek te doen naar de Omgevingsdienst Twente (ODT). Aangezien hier door de provincie Overijssel ook VTH-taken zijn ondergebracht en we het onderwerp al langer in het vizier hebben, doen we mee met het onderzoek naar de effectiviteit van het toezicht  en handhaving door ODT. Na afronding van het onderzoek beoordelen we of een separaat onderzoek naar de Omgevingsdienst IJsselland gerechtvaardigd is. Zij voeren immers ook VTH-taken voor de provincie Overijssel uit. 

De uitvoering van het onderzoek gebeurt door een extern bureau. In februari zijn de Provinciale Staten geïnformeerd. De rekenkamer Almelo is trekker van het onderzoek en wij zitten in de begeleidingscommissie.