Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
DERDE KWARTAAL 2023

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Suzanne Spenkelink
Onderzoeker
Jori van der Raadt
Onderzoeker
Saskia van der Haagen
Lidrapporteur bestuur

Gerelateerde rapporten

Onderzoek reserves en voorzieningen (2009)
Follow-up financiƫn: driemaal budgetrecht (2012)

Budgetrecht bij reserves

Provinciale Staten zijn eindverantwoordelijk voor de financiële huishouding van de provincie. Het budgetrecht is hierbij een belangrijke bevoegdheid van PS. Dit is het recht om de provinciale begroting en de jaarrekening vast te stellen. PS hebben daarmee het eerste en laatste woord als het gaat om de financiën en het algemene beleid van de provincie. 

Belangrijk onderdeel van de provinciale financiële huishouding zijn reserves. Dit zijn een soort ‘spaarpotten’ van de provincie voor toekomstige - grote - uitgaven; ze maken deel uit van het vermogen van een provincie. Voor het maken van een adequate begrotingsafweging is inzicht in het beleid ten aanzien van reserves en de uitvoering daarvan belangrijk. Met dit onderzoek willen we PS inzicht geven in en ondersteunen bij de invulling van hun budgetrecht bij reserves.  

In het onderzoek bekijken we onder meer of de kaders ten aanzien van reserves van voldoende kwaliteit zijn, of de nut en noodzaak van reserves goed zijn onderbouwd en of de informatievoorziening aan PS over reserves toereikend is. Het onderzoek wordt zowel in de provincie Gelderland als in de provincie Overijssel uitgevoerd. We verwachten het onderzoek in het derde kwartaal van 2023 te publiceren.