Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
DERDE KWARTAAL 2023

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Suzanne Spenkelink
Onderzoeker
Jori van der Raadt
Onderzoeker
Saskia van der Haagen
Lidrapporteur bestuur

Budgetrecht

De provincies Gelderland en Overijssel hadden de afgelopen jaren een flinke financiële armslag door de verkoop van hun energiemaatschappijen. Met deze middelen is veel mogelijk gemaakt. Echter, het financiële perspectief verandert en in beide Staten is het gesprek gestart over de herijking van de begroting. Dit vanuit het besef dat de afhankelijkheid van incidenteel geld voor het realiseren van beleidsambities (te) groot is en de onzekerheid over de inkomsten van de provincie (bv. financieringssystematiek decentrale overheden, herverdeling Provinciefonds, herziening belastinggebied) nog wel even blijft bestaan. Vanuit die context is het zicht van Provinciale Staten op de beschikbaarheid financiële middelen en de invloed die zij hebben op de besteding extra van belang. Daar gaan we in dit onderzoek naar kijken. Het gaat daarbij om vragen als wordt er realistisch begroot? Wat is de onderbouwing bij reservevorming? Welk deel van de onderbesteding is beïnvloedbaar?