Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
VIERDE KWARTAAL 2023

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan gebiedsprocessen natuur

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Karen IJssels
Onderzoeker
Taco Schaaf
Onderzoeker
Jurian Schepers
Onderzoeker
Edo Gies
Lid rapporteur Bestuur

Gebiedsprocessen natuur

Provincies pakken complexe opgaven, zoals bijvoorbeeld de aanpak van stikstof, steeds vaker aan via een gebiedsgerichte aanpak. Het idee daarachter is om samen met betrokken partijen met verschillende en soms strijdige belangen te komen tot een gezamenlijke aanpak. Deze manier van werken is niet nieuw. Bij ontwikkelingen en maatregelen rond Natura2000 gebieden is hier al ervaring mee opgedaan. Dit biedt een mooie gelegenheid om te onderzoeken wat daar van geleerd kan worden voor toekomstige gebiedsprocessen. Voor dit onderzoek selecteren we enkele gebiedsprocessen die ver genoeg gevorderd zijn om het gebiedsproces te kunnen evalueren.