Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
EERSTE KWARTAAL 2023

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Taco Schaaf
Onderzoeker
Edo Gies
Lid rapporteur

Stimuleren fietsvervoer

Door de e-bike zijn mensen meer gaan fietsen. Het belang van de fiets groeit voor overheden omdat het wordt gezien als een deel van de oplossing voor veel verschillende opgaven zoals mobiliteit, klimaat, gezondheid en leefbaarheid. Ook de provincies Overijssel en Gelderland zetten in op het stimuleren van het fietsvervoer. De Rekenkamer start een onderzoek naar de doeltreffendheid hiervan.

Als onderdeel van het mobiliteitsbeleid stellen beide provincies zich ten doel het gebruik van de fiets te laten groeien. De provincie Overijssel heeft als doelstelling een groei van 20-30% van het aantal fietsverplaatsingen op afstanden tot 15 km. De provincie Gelderland wil dat in 2030 35% van vervoersbewegingen per fiets plaatsvindt. Aan de hand van deze doelstellingen onderzoeken we of de inzet van de provincies bijdraagt aan een toename van het fietsgebruik. We bekijken onder andere de achtergronden van deze doelstellingen en de samenhang met andere vervoerswijzen zoals het openbaar en de auto.

De fietspaden en de invloed op gedrag zijn belangrijke onderdelen van het onderzoek. Hoe zorgen de provincies er samen met gemeenten voor dat er geschikte fietspaden liggen om de fiets te pakken naar het werk of school? En als die fietspaden er liggen, hoe zorg je er dan voor dat inwoners daadwerkelijk de fiets pakken? Voor die laatste vraag richten de provincies zich onder andere op werkgevers.