Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
DERDE KWARTAAL 2022

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Suzanne Spenkelink
Onderzoeker
Olivier Stortelder
Onderzoeker
Michael Mekel
Lid rapporteur

Gerelateerde rapporten

Revolverende fondsen Gelderland (2017)
Revolverende fondsen Overijssel (2017)

Effectiviteit revolverende fondsen

De provincies Gelderland en Overijssel zetten veel geld weg in revolverende fondsen om hun doelen te bereiken. De Rekenkamer Oost-Nederland deed in 2017 onderzoek naar de vormgeving van de fondsen. Nu gaat de Rekenkamer onderzoek doen naar de bijdrage van deze fondsen aan bijvoorbeeld de energietransitie en innovatie. 

De provincies Gelderland en Overijssel hebben samen circa € 725 miljoen beschikbaar gesteld voor revolverende fondsen. Met deze fondsen willen de provincies verschillende doelen bereiken onder andere op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid. Het geld van de fondsen wordt geïnvesteerd door het verstrekken van leningen aan bedrijven of door het deelnemen in bedrijven. Bij revolverende fondsen komt het geïnvesteerde geld - in tegenstelling tot subsidies - terug, zo is het idee. Op die manier kan het opnieuw geïnvesteerd worden. Het fondsbeheer wordt uitgevoerd door externe organisaties, vaak Oost NL.

In 2017 publiceerden we een onderzoek naar de vormgeving van revolverende fondsen. Voor een onderzoek naar effecten was het toen nog te vroeg. Inmiddels bestaan de fondsen al een langere periode en kunnen we daar wel naar kijken. De vraag die daarbij centraal staat is in hoeverre de Gelderse en Overijsselse revolverende fondsen bijdragen aan het realiseren van provinciale beleidsdoelen. Het onderzoek richt zich op de volgende fondsen: het Topfonds Gelderland, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, de MKB-kredietfaciliteit Gelderland, het Energiefonds Overijssel en het Innovatiefonds Overijssel. 

De verwachting is dat het onderzoek in het najaar 2022 gepubliceerd wordt.