Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
EERSTE KWARTAAL 2022

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Michael Mekel
lid rapporteur
Arne Willigenburg
onderzoeker
Taco Schaaf
onderzoeker

Voorkantsturing ruimtelijke plannen

We doen onderzoek naar hoe de provincies Gelderland en Overijssel in een vroeg stadium provinciale ruimtelijke belangen proberen in te brengen in gemeentelijke (bestemmings)plannen. Het gaat bijvoorbeeld om belangen als het behoud van natuurwaarden, opwekking van hernieuwbare energie of waterveiligheid. Door vóór de start van formele procedures met gemeenten te overleggen willen de provincies bereiken dat initiatieven passen binnen het provinciale beleid. Deze manier van ‘voorkantsturing’ noemen de provincies zelf ‘planbegeleiding’ of ‘voorkantsamenwerking’.

Gelderland en Overijssel staan voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving: er is behoefte aan een groot aantal nieuwe woningen, er is ruimte nodig voor wind- en zonneparken om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen, de landbouw loopt tegen ecologische grenzen aan en de biodiversiteit staat onder druk. Allemaal opgaven die beslag leggen op de ruimte, terwijl het grondgebied beperkt is.

Bij het uitvoeren van eerdere onderzoeken van de Rekenkamer gaven de provincies aan dat voorkantsturing een belangrijke manier is waarop de provincies hun belangen behartigen in (bestemmings)plannen van gemeenten. Gezien de grote opgaven waar provincies en gemeenten voor staan, was dit de aanleiding om te kijken of hoe succesvol voorkantsturing van provincies is. We verwachten het onderzoek aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 af te ronden.