Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
NAJAAR 2021

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Saskia van der Haagen
Lidrapporteur
Suzanne Spenkelink
Onderzoeker
Arne Willigenburg
Onderzoeker

Gerelateerde rapporten

Coronarekening Rijksoverheid, Algemene Rekenkamer

Actualisatie (Overijssel) en vervolg Coronarekening

De provincies Gelderland en Overijssel maakten miljoenen vrij om de gevolgen van COVID-19 op te vangen. Middelen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf, cultuur, recreatie en toerisme en mobiliteit. Over de financiële gevolgen en bereikte resultaten moet op een zeker moment verantwoording worden afgelegd. Daarom heeft de Rekenkamer vorig jaar de Coronarekening ontwikkeld (zie hier voor Gelderland en hier voor Overijssel) om inzicht te geven in de besteding van het geld per eind 2020. 

Afgelopen maart publiceerden we een actualisatie van de Coronarekening voor de provincie Gelderland waarin we de stand van de besteding per 31 maart 2021 lieten zien. Komende periode werken we aan een actualisatie van de Coronarekening voor de provincie Overijssel. Hierin gaan we voor Overijssel zicht geven op de besteding van het geld voor de Overijsselse aanpak coronacrisis tot en met 30 juni 2021. We verwachten de actualisatie voor Overijssel in het najaar te publiceren. 

Tot slot volgen nog onze reflecties over de aanpak. We zagen overeenkomsten in de aanpak van Gelderland en Overijssel maar ook interessante verschillen. Juist de verschillen zijn interessant voor Provinciale staten. Hoe zijn de kaders gesteld? Hoe zijn de maatregelen getroffen? De reflecties vullen we aan met inzichten uit andere onderzoeken, zoals bijvoorbeeld van de Algemene Rekenkamer. De brief met reflecties wordt eveneens in het najaar gepubliceerd.