Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
FEBRUARI 2022

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Edo Gies
Lidrapporteur
Marcel Kervel
Onderzoeker
Suzanne Spenkelink
Onderzoeker

Leegstand

De Rekenkamer Oost-Nederland doet een onderzoek naar de leegstand van kantoren en winkels en de inzet van provincies Gelderland en Overijssel daarbij. Demografische, technologische en economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar ruimte in de bebouwde omgeving verandert. De opkomst van online winkelen en thuiswerken zijn voorbeelden van actuele ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de leegstand van winkels en kantoren. Ontwikkelingen die door COVID-19 waarschijnlijk worden versneld en versterkt. 

Alhoewel leegstand in eerste instantie een probleem is van de eigenaar heeft de gemeente een rol daar waar veiligheid, vestigingsklimaat of leefbaarheid in het geding zijn. Provincies zijn meestal ondersteunend hieraan. Zo ook de provincies Gelderland en Overijssel. Zij hebben al langere tijd oog voor leegstand. De afgelopen jaren zijn er verschillende programma’s, regelingen, pilots en onderzoeken geweest waarin er aandacht is voor leegstand. Door dit tegen het licht te houden, kan er geleerd worden voor de toekomst. We verwachten in het najaar 2021 de resultaten te publiceren.