Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
DERDE KWARTAAL 2021

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Karen IJssels
Onderzoeker
Taco Schaaf
Onderzoeker
Michael Mekel
Lidrapporteur

Kanaal Almelo - De Haandrik

De schade aan panden rondom het Almelo - De Haandrik kanaal heeft nadrukkelijk de aandacht van PS. Sinds 2018 zijn er vele Statenvragen over de schade gesteld en spraken PS er meerdere keren over. In de PS-vergadering van oktober 2020 namen PS een motie aan waarin zij de Rekenkamer oproepen te overwegen om een onderzoek uit te voeren. Daarbij geven PS enkele aspecten mee voor het onderzoek. PS willen meer zicht krijgen op de kwaliteit van de besluitvorming over en van de uitvoering van de werkzaamheden aan kanaal Almelo - De Haandrik. PS geven aan dat met een dergelijk rekenkameronderzoek mogelijk lessen te trekken zijn voor de toekomst. De Rekenkamer gaat in op dit verzoek en heeft na de gebruikelijke consultatie van PS een onderzoeksplan opgesteld.