Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
EERSTE KWARTAAL 2021

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Saskia van der Haagen
Lidrapporteur
Arne Willigenburg
Onderzoeker
Suzanne Spenkelink
Onderzoeker

Coronamaatregelen

Welke maatregelen hebben de provincies Gelderland en Overijssel in het kader van COVID-19 genomen? En wat is de stand van zaken van uitvoering van de maatregelen met een financieel karakter? Die vragen staan centraal in een onderzoek dat de Rekenkamer Oost-Nederland uitvoert.

De provincies Gelderland en Overijssel maakten miljoenen vrij om de gevolgen van COVID-19 op te vangen. Geld dat bedoeld is voor maatregelen om bijvoorbeeld de cultuur-, de recreatie- en de toeristische sector en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Over de financiële gevolgen en bereikte resultaten moet op een zeker moment verantwoording worden afgelegd. De Rekenkamer Oost-Nederland wil met een onderzoek naar de provinciale maatregelen in een vroeg stadium en op proactieve wijze bijdragen aan een goede inzet van publiek geld.

In dit onderzoek richt de Rekenkamer zich op de maatregelen die de provincies hebben genomen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Het onderzoek kent twee fasen. Het doel van de eerste fase is om een totaaloverzicht van alle maatregelen te krijgen en om de voortgang van de maatregelen met een financieel karakter in beeld te brengen. Voor het resultaat denkt de Rekenkamer aan een product dat digitaal toegankelijk is, bijvoorbeeld een dashboard. Tijdens deze eerste fase moet duidelijk worden of en zo ja, waarnaar de Rekenkamer een verdiepend onderzoek (tweede fase) gaat uitvoeren. Daarbij zijn meerdere invalshoeken mogelijk, zoals een onderzoek naar de afwegingen die de provincies maakten bij de keuze van de maatregelen of een onderzoek naar bereikte resultaten en effecten van maatregelen.