Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL
EERSTE KWARTAAL 2021

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Karen IJssels
Onderzoeker
Damien Oud
Onderzoeker

Landschapsbeheer Overijssel

In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap diverse landschaps elementen zoals heggen, houtwallen en poeltjes verschenen. Deze elementen vertellen iets over het ontstaan van landschap. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe onze voorouders het landschap hebben ontgonnen en gebruikt. De provincie heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren geïnvesteerd in het beheer van deze landschappen. Tot 2015 is er met langjarige beheercontracten gewerkt, waarbij een vergoeding werd verstrekt vanuit een fonds. De afgelopen jaren was er een subsidieregeling voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer en recent zijn er pilots gefinancierd om te komen tot plannen voor langjarig beheer. Een onderzoek waarbij we terugkijken over een langere periode kan zicht bieden op de resultaten van het beleid, de verschillende instrumenten, afgezet tegen de ingezette middelen. De beoogde resultaten zijn daarbij het toetsingskader.