Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN GELDERLAND
VIERDE KWARTAAL 2020

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan
Persbericht

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Saskia van der Haagen
Bestuurslid
Taco Schaaf
Onderzoeker

Warmtenetten Gelderland

De provincie Gelderland zet in op warmtenetten om haar energiedoelstellingen te halen en bij te dragen aan het landelijke klimaatakkoord en het Gelders Energieakkoord. Door middel van warmtenetten wil de provincie energie besparen en de gebouwde omgeving verduurzamen. Het realiseren van warmtenetten doet de provincie samen met gemeenten, energiebedrijven en andere stakeholders. De provincie Gelderland levert procesondersteuning en financiële hulp door bijvoorbeeld subsidies en leningen.

Figuur 1: Aandeel huishoudens dat is aangesloten op een warmtenet per buurt

Bron: Nationaal Georegister, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland 

Het realiseren van een warmtenet is complex en vraagt om goede afwegingen. Afwegingen waarbij lokale en regionale factoren van groot belang zijn om al dan niet te investeren in een warmtenet. Factoren zoals de inrichting van het warmtenet of het soort voedingsbron zijn van invloed op de kansen, kosten en duurzaamheid van een warmtenet. Ook brengt investeren in een warmtenet financiële risico’s met zich mee. De Rekenkamer onderzoekt welke afwegingen de provincie maakt voor haar inzet op warmtenetten en bekijkt voor zover mogelijk de bijdrage hiervan aan de doelen voor de energietransitie.