Lopende
onderzoeken

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OVERIJSSEL EN GELDERLAND
VIERDE KWARTAAL 2020

Tijdlijn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1 Opgenomen in het programma
2 Onderzoek gestart
3 Onderzoeksplan gepubliceerd
4 Dataverzameling
5 Schrijven rapportage
6 Rapport gepubliceerd

Beschikbare downloads

Onderzoeksplan draagvlak hernieuwbare energie

RAPPORTEUR & ONDERZOEKTEAM

Edo Gies
Bestuurslid
Suzanne Spenkelink
Onderzoeker
Karen IJssels
Onderzoeker

Draagvlak hernieuwbare energie

Wat doen de provincies Gelderland en Overijssel om het draagvlak voor hernieuwbare energie zoals wind- en zonneparken te bevorderen? Die vraag staat centraal in het onderzoek dat de rekenkamer Oost-Nederland start.

De provincies Gelderland en Overijssel hebben beleid geformuleerd om de energietransitie te stimuleren. Dat wil zeggen de omschakeling van fossiele brandstoffen zoals aardgas naar hernieuwbare energie. Voor beide provincies gelden de Europese en landelijke afspraken ten aanzien van het aandeel hernieuwbare energie. Zo moet in 2020 14% en in 2023 16% van de energie afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Dat wil zeggen energie van onder meer wind en zon. Een belangrijke factor voor het realiseren van de omslag naar hernieuwbare energie is draagvlak.

Naast de inzet op draagvlak binnen het beleid van de provincies, gaan we in het onderzoek kijken wat er bij een aantal specifieke projecten op het gebied van wind, zon en biomassa gedaan is om het draagvlak te bevorderen.

Naar verwachting zal de energietransitie ook de komende jaren nog de aandacht krijgen en zullen er plannen worden gemaakt om te komen tot een groter aandeel hernieuwbare energie. De resultaten van dit onderzoek kunnen daarvoor gebruikt worden.

Het onderzoek zal in november worden aangeboden aan Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel.